Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
20 apr 2021 Nieuws

Welk tarief overdrachtsbelasting?

Eiser heeft de eigendom verkregen van een perceel grond (2018), waarop oorspronkelijk een woonhuis stond. Het woonhuis is door brand teniet gegaan. Alleen de fundering, schuur en bestrating waren ten tijde van de verkrijging nog aanwezig.
27 jul 2017 Nieuws

Consumentenbescherming en contractvormen op de markt voor te realiseren bouwwerken

Dit rapport onderzoekt de positie van de bouwconsument bij verschillende contractvormen vanuit een economische invalshoek.
26 okt 2016 Nieuws

Aangenomen en verworpen moties (Woningmarkt)

De motie voor verruiming van de leennormen is aangenomen. De kamerleden hebben ingestemd met de motie in overleg met Nibud en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te streven naar een actualisering van de Nibud-normen en de toepassing hiervan door hypotheekverstrekkers, waarbij in ieder geval inkomensperspectief en energiekosten opnieuw worden meegenomen zonder dat de betalingsrisico’s onverantwoord toenemen.

De motie de LTV in 2017 op 102% te houden heeft het niet gehaald.
25 sep 2015 Nieuws

Twee uitspraken van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in 2 verschillende uitspraken het beroep in cassatie ongegrond verklaard. Eén uitspraak ging over de verschuldigdheid van revisierente (waarbij de afkoopwaarde lager was dan de betaalde premies). In een andere uitspraak heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de aankoop van een kavel en de hypotheekrenteaftrek.
20 jan 2015 Nieuws

Koop bouwkavel met aanvullende clausule leidt niet tot aftrekpost eigen woning

In een uitspraak van het Hof wordt ingegaan op de verkrijging van een bouwkavel en de aftrek van de hypotheekrente.
23 dec 2014 Nieuws

Minister Blok vereenvoudigt eigenbouw

Particulieren kunnen vanaf 1 juli 2015 eenvoudiger zelf een nieuw huis bouwen. Minister Blok (Wonen) vereenvoudigt daarvoor de eisen in het Bouwbesluit 2012.
26 aug 2013 Nieuws

Rechtspraak: redelijke termijn bouwactiviteiten voor hypotheekrenteaftrek overschreden

In een uitspraak van de rechtbank is de hypotheekrenteaftrek afgewezen. De belastingplichtige had een onroerende zaak aangeschaft, maar verrichte (nog) geen bouwactiviteiten. Het Hof Den Haag oordeelde dat een onroerende zaak waaraan geen bouwactiviteiten zijn verricht, geen woning in aanbouw is. Hierdoor ontstond (tijdelijk) geen recht op aftrek van hypotheekrente is. De onroerende zaak kon door de lange aanloopperiode tot aanvang van de bouwactiviteiten niet worden aangemerkt als een ´(eigen) woning in aanbouw.
3 dec 2012 Nieuws

Steeds meer bouwgrond aan burgers verkocht

Bouwgrond wordt steeds vaker direct aan burgers verkocht door gemeenten vanwege de huizencrisis. Volgens het FD gaat het hierbij om losse kavels, waarop particulieren hun huis kunnen (laten) bouwen.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.