Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
27 nov 2019 Nieuws

Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden (t.z.t.) in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden.
21 mrt 2016 Nieuws

Pleidooi voor landelijk systeem vroegsignalering

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) heeft haar vierde voortgangsrapportage (zie download) opgeleverd aan minister Plasterk. De Commissie roept de staatssecretaris van SZW op tot het ontwikkelen van een landelijk systeem voor vroegsignalering. Soortgelijks heeft het BKR eerder ook al voorgesteld.
18 jan 2016 Nieuws

BKR: Ruim 777.000 mensen met betalingsachterstand op lening

Volgens de BKR Kredietbarometer zijn er per 1 juli 777.767 mensen met een betalingsachterstand op een afgesloten lening. Vanaf 1 januari zijn er 7.039 mensen bijgekomen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen.
30 nov 2015 Nieuws

Huishoudens in de rode cijfers 2015

Uit het onderzoek dat Panteia heeft uitgevoerd, blijkt dat in vergelijking met eerdere metingen in 2012 en 2009 meer Nederlandse huishoudens (een risico) hebben op problematische schulden. De aantrekkende conjunctuur vertaalt zich in de onderzoeksperiode (september 2013 tot en met mei 2015) niet in een afname van het aantal schuldenaren, maar de groei vlakt wel af. In totaal heeft bijna één op de vijf huishoudens in Nederland te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject.
23 dec 2014 Nieuws

Monitor Betalingsachterstanden 2014

De monitor geeft de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van betalingsachterstanden, kredieten en leningen, afbetalingsregelingen, roodstand en creditcardschulden aan. In 2011 is de laatste – en vierde – meting van de Monitor betalingsachterstanden uitgebracht. Als we de situatie van 2014 vergelijken met die van 2011, dan zien we dat het aantal huishoudens dat te maken heeft met een vorm van betalingsachterstand, is gestegen. De omvang van de bedragen van de achterstallige rekeningen is niet of nauwelijks toegenomen.
12 mrt 2014 Nieuws

BKR helpt gemeenten bij schuldhulp-preventie

Als het aan het BKR ligt, gaat zij op korte termijn gemeenten helpen bij schuldhulp-preventie. Dit meldt BNR. Binnenkort moet een pilot starten waarbij gemeenten in een vroeg stadium worden gewaarschuwd als mensen hun rekeningen niet meer betalen. Dit moet het aantal mensen in de schuldhulpverlening terugdringen.
17 jun 2013 Nieuws

Deurwaarders hebben weinig resultaat bij verhalen schulden, achterstanden hypotheken bij huiseigenaren toegenomen

Ruim de helft van de schulden kan niet worden geïnd door deurwaarders. Zij sluiten noodgedwongen dossiers van wanbetalers, omdat het niet lukt verhaal bij hen te halen, dat schrijft De Stentor.
BKR grafiek.jpg
16 apr 2013 Nieuws

BKR Hypotheekbarometer (update)

Bijna 82.000 huiseigenaren hebben betalingsachterstand op hypotheek schrijft het BKR. Meer huiseigenaren kunnen de maandelijkse kosten voor hun hypotheek niet opbrengen. Het aantal betalingsachterstanden op de hypotheek is het afgelopen jaar toegenomen met 25,3 procent. Op dit moment hebben 81.888 huiseigenaren moeite om hun hypotheek te betalen.
3 apr 2013 Nieuws

Problematische schulden bij huishoudens neemt toe

Het onderzoek “Huishoudens in de rode cijfers 2012. Omvang en achtergronden van schuldenproblematiek bij huishoudens” is de vervolgmeting van het onderzoek uit 2009. Uit de vervolgmeting blijkt dat iets meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens (17,2%) een risico loopt op problematische schulden, problematische schulden heeft of in een schuldhulpverleningstraject zit.
14 mrt 2013 Nieuws

Studielening wordt de grootste particuliere schuld na hypotheken

De studielening wordt een van de grootste schulden in Nederland wanneer het nieuwe studieleenstelsel er doorkomt. De totale schuldenlast wordt binnen enkele jaren groter dan die van consumptief krediet. Dit voorspelt Peter van den Bosch, directeur van BKR. In het nieuwe sociaal leenstelsel krijgen pas afgestudeerden te maken met een hogere studieschuld dan nu het geval is. Een schuld die in het meest ongunstigste geval kan oplopen tot wel 122.300 euro wat gelijk staat aan een maandelijks aflosbedrag van 1.140 euro. In de berekeningen van de minister wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 0,6 procent en wordt de ontwikkeling van de rente niet meegenomen. Dit geeft een onrealistisch beeld van de toekomstige situatie. Het beeld ziet er als volgt uit:
Getoond 1 tot 10 van 13. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.