Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
16 jan 2019 Nieuws

Ontwikkelingen op het terrein van financieel advies voor consumenten

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer een brief waarin hij ingaat op de ontwikkelingen op het terrein van financieel advies voor consumenten.
29 jan 2018 Nieuws

AFM pleit voor provisietransparantie schadeverzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op de consultatie van het Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie door het ministerie van Financiën. De AFM pleit in de consultatiereactie onder meer voor actieve transparantie over de hoogte van de provisie bij schadeverzekeringen.
13 dec 2017 Nieuws

Provisietransparantie schadeverzekeringen

De Consumentenbond heeft de minister van Financiën gevraagd een verplichting voor een actieve informatieplicht voor bemiddelaars in schadeverzekeringen in de wet op te nemen.
22 sep 2017 Nieuws

VEH: NHG-premie moet omlaag

De premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) moet omlaag, vindt Vereniging Eigen Huis. Sinds 2013 betaalt de koper bij het afsluiten 1% van het hypotheekbedrag voor de zekerheid die de NHG biedt. Die prijs is te hoog omdat het schaderisico is gehalveerd.
3 okt 2016 Nieuws

Transparantie provisies vergelijkingssites zorgpolissen

Minister Schippers informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de inzet om de door zorgverzekeraars betaalde provisies aan vergelijkingssites transparanter te maken.
10 jun 2016 Nieuws

Pensioenopbouw en vakantietoeslag over variabele beloning?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft een uitspraak gedaan over de vraag of een bonus (of commissie) tot het loon behoort waarover ook vakantietoeslag betaald moet worden.

In geschil tussen partijen zijn twee vragen, namelijk de vraag of over het variabele loon dat [eiser] per maand ontving vakantiegeld dient te worden berekend en de vraag of dit variabele loon ook meegenomen dient te worden in de berekeningsgrondslag voor het pensioen.
5 aug 2013 Nieuws

Stichting Odin: “Stop met promoten van volledig gratis hersteladvies”

De Stichting Odin constateert grote stagnatie bij het verbeteren van woekerpolissen. Als belangrijkste reden daarvoor ziet Odin de eis van de AFM dat het hersteladvies in deze dossiers “gratis” moet zijn voor consumenten. De Stichting roept de AFM dan ook op om te stoppen met het promoten van een volledig gratis hersteladvies.
2 aug 2013 Nieuws

Verbond tegen ‘dubbele advieskosten’

Het Verbond vindt het ontoelaatbaar dat sommige adviseurs misbruik maken van het ‘eerbiedigende werking’-regime bij het provisieverbod, door kosten dubbel in rekening te brengen bij de consument. De AFM maakte vorige week bekend relatief veel signalen te krijgen over ‘dubbel betalen’. Het Verbond juicht het toe dat de toezichthouder daar werk van wil maken.
30 jul 2013 Nieuws

Tussenpersoon mag mogelijk btw voldoen over provisie minus korting.

Btw wordt geheven over de betaalde vergoeding. Indien een korting wordt verleend, wordt btw geheven over de vergoeding minus de korting.
29 jul 2013 Nieuws

Stellingen provisieverbod helpen consumenten bij maken juiste afweging.

Consumenten betalen tegenwoordig direct voor advies over complexe financiële producten, zoals hypotheken, uitvaartverzekeringen of bankspaarproducten.
Getoond 1 tot 10 van 174. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.