Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
8 nov 2023 Nieuws

Omzetting van een Pre-BHW lijfrente

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft de vraag beantwoord of gebruik kan worden gemaakt van het overgangsrecht dat is opgenomen in de artikelen 10a.1 (overbruggingslijfrente) en 10a.12 (tijdelijke oudedagslijfrente) van de Wet inkomstenbelasting 2001 nadat het kapitaal van een Pre-Brede Herwaarderingslijfrente is overgedragen naar een lijfrenterekening.
21 apr 2023 Nieuws

Maximale uitkeringsperiode lijfrenterekening/lijfrentebeleggingsrecht

De rekeninghouder van een lijfrenterekening of houder van een beleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) komt met de uitvoerder van zijn lijfrenteproduct overeen het tegoed van zijn rekening, dan wel de waarde van zijn recht, aan hem uit te keren in termijnen als bedoeld in artikel 3.126a, vierde lid, aanhef en onderdeel a, Wet IB 2001.
25 mei 2022 Nieuws

Wettekst Fiscale verzamelwet 2023

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023).
14 mrt 2022 Nieuws

Kosten beleggingsdiensten en een lijfrentebeleggingsrekening

Zie update maart 2022
Naast de verzekeringsvariant is er ook de bancaire variant voor lijfrentesparen. De Belastingdienst heeft een toelichting gegeven op de vraag welke kosten van een lijfrenterekening afgeboekt mogen worden. De kosten van beleggingsdiensten van de uitvoerder van de LR/B mogen ten laste van dat geldsaldo worden gebracht.
3 nov 2021 Nieuws

Zorgplicht adviseur bij dreigend faillissement verzekeraar?

De consument heeft op advies van de tussenpersoon twee garantieverzekeringen afgesloten bij C. Hij is van oordeel dat de tussenpersoon in de aanloop naar het faillissement van C. contact met hem had moeten opnemen om te bezien of maatregelen moesten worden getroffen om de belangen van de consument veilig te stellen.
12 okt 2021 Nieuws

Wijziging van de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel

Met de voorgenomen wijziging van de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel geeft DNB nadere duidelijkheid richting banken en depositohouders over de reikwijdte van de bescherming door het depositogarantiestelsel en hoe wordt omgegaan met een aantal gevallen dat zich kan voordoen tijdens een uitkeringssituatie.
8 mrt 2017 Nieuws

Mogelijk onterechte brief verstuurd over afkoop lijfrenteverzekering 2016

Hebt u een brief ontvangen over de afkoop van uw lijfrenteverzekering 2016? En hebt u niet in 2016, maar eerder een lijfrente afgekocht? Dan hebt u voor 2016 een jaaropgave van uw bank gekregen waarin staat dat de afkoop niet is belast. Mogelijk hebt u onze brief (van Belastingdienst) onterecht ontvangen. Dit meldt de Belastingdienst.
20 okt 2016 Nieuws

Uitbreiding fiscaal toegestane aanbieders lijfrenteproducten

De aanpassing in artikel 22, tweede lid, onderdeel g, van het UBIB 2001 houdt verband met de opname per 1 januari 2017 van beleggingsondernemingen in de zin van de Wft als toegelaten aanbieders van lijfrenteproducten in artikel 3.126a van de Wet IB 2001. In dat kader wordt het begrip “lijfrentespaarrekening” vervangen door de term “lijfrenterekening”. Onder dit laatste begrip wordt zowel een lijfrentespaarrekening als een lijfrentebeleggingsrekening begrepen.
14 sep 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit Lijfrenten en pu's

Dit besluit wijzigt het besluit over de lijfrenten en periodieke uitkeringen van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M. De wijziging voorziet in een goedkeuring vooruitlopend op wetgeving.
6 jul 2015 Nieuws

Verzekeraars geven betere informatie over aflopende lijfrentes

De zes grootste verzekeraars hebben ten opzichte van 2013 de informatieverstrekking aan consumenten over expirerende lijfrentes verbeterd, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Getoond 1 tot 10 van 23. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.