Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
18 sep 2023 Nieuws

Berekening inkomstenbelastingdeel van de algemene heffingskorting in jaar van immigratie

De staatssecretaris van Financiën heeft een eerder door hem ingestelde beroep in cassatie ingetrokken. Hieronder een toelichting.
8 mrt 2023 Nieuws

Kamervragen over bezwaren heffing box 3

Staatssecretaris Van Rij gaf antwoord op Kamervragen over bezwaren tegen de belastingheffing in box 3.
17 jul 2017 Nieuws

Besluit Wob-verzoek over de renteswap in relatie tot eigenwoningrente

Het ministerie van Financiën heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de aftrekbaarheid van betalingen uit hoofde van (rente)swaps als eigenwoningrente.
4 apr 2016 Kennis

Nieuwe Vraagbaak Waardevaststelling Wet WOZ

De Waarderingskamer heeft een nieuwe Vraagbaak Waardevaststelling gepubliceerd.
17 aug 2015 Nieuws

Zijn kosten voor mantelzorgwoning aftrekbaar?

Een belastingplichtige heeft de kosten voor aanschaffing en plaatsing van een zorg-unit in de tuin van de mantelzorger als aftrekbare buitengewone uitgaven (specifieke zorgkosten) in de belastingaangifte willen opvoeren. Het Hof heeft eerder deze aftrekpost afgewezen. De belastingplichtige is in cassatie gegaan, maar de Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie ongegrond.
31 okt 2013 Nieuws

Staat in cassatie inzake opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Op 15 oktober jl. heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de geleden schade van twee werknemers, omdat zij door hun arbeidsongeschiktheid beperkt vakantiedagen hebben opgebouwd. De destijds geldende Nederlandse wet beperkte de opbouw van vakantiedagen bij ziekte, maar dat was in strijd met een Europese richtlijn.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.