Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
8 mei 2019 Nieuws

Opstalverzekeringen en (tijdelijke) leegstand

Had de adviseur Consument erop moeten wijzen dat de woonhuisverzekering beperkte dekking zou bieden bij leegstand en mogelijk aanpassing behoefde?
8 apr 2019 Nieuws

Moeten de kleine letters voortaan op het polisblad?

Consument heeft een beroep op de dekking van de rechtsbijstandverzekering gedaan en Rechtsbijstanduitvoerder verzocht de behandeling van de zaak aan een externe advocaat over te dragen. In de verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat een eigen risico is verschuldigd als in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure een externe advocaat wordt ingeschakeld.
8 nov 2017 Nieuws

Uitspraak Tuchtraad Communicatie wijziging

Een uitvaartverzekeraar heeft een wijziging aangebracht in de methode voor het berekenen van de kosten die bij aankoop en het premievrij maken in rekening worden gebracht. Zij heeft in haar generieke melding de indruk gewekt dat de wijzigingen voor haar verzekeringnemers slechts verbeteringen inhielden, en in elk geval hun aanspraken niet zouden verminderen. Deze indruk was onjuist.
18 aug 2017 Nieuws

Clausule polisblad of polisvoorwaarden?

Consument heeft een beroep gedaan op zijn inboedelverzekering vanwege een schade aan zijn telefoon nadat hij deze had laten vallen. Consument heeft de telefoon vervolgens laten herstellen en de reparatiekosten bedroegen € 119,79. Vervolgens heeft Consument de herstelkosten geclaimd bij zijn inboedelverzekeraar.
22 mei 2017 Nieuws

Basispakket in 2018 verder uitgebreid

Ook in 2018 wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid. Er verdwijnen geen behandelingen uit het pakket, wel komt er een bij. Dit staat in het pakketbesluit waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Rijn heeft ingestemd. In juni bespreekt het Tweede Kamer het voorstel. Daarna wordt het besluit definitief vastgesteld.
1 feb 2017 Nieuws

Kamervragen over zorgverzekeraars

Minister Schippers heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het bericht dat zorgverzekeraars steeds vaker op de stoel van de arts gaan zitten.
14 apr 2011 Nieuws

Verzekeringsrisico’s voor lege kantoorpanden

Aon Risk Solutions waarschuwt voor de gevolgen van langdurige leegstand van kantoorpanden. De leegstand kan effect hebben op de dekking, herbouwwaarde en verzekeringspremies. Bovendien neemt de kans op schades bij langdurige leegstand toe.
26 aug 2010 Nieuws

Kwart verzekerden leest polisvoorwaarden niet

Ruim een kwart van de consumenten (28 procent) leest de polisvoorwaarden niet of slechts globaal bij het afsluiten van een verzekering. Eén op de vijf consumenten die de polisvoorwaarden wel zorgvuldig doornemen, begrijpt niet wat er staat. Ongeveer de helft van de consumenten is naar eigen zeggen redelijk op de hoogte van de polisvoorwaarden. Dat blijkt uit de CVS Consumentenmonitor, een representatief consumentenonderzoek door het Verbond van Verzekeraars.
3 mrt 2010 Nieuws

Nieuwe opzegregeling nog onbekend

De helft van alle huishoudens in Nederland is niet goed op de hoogte van de nieuwe contracttermijn van één jaar bij particuliere schadeverzekeringen en het einde aan de stilzwijgende verlenging. Dat blijkt uit een enquête van TNS NIPO.
23 dec 2009 Nieuws

Wijzigingen in verzekeringen per 1-1-2010

Het Verbond van Verzekeraars heeft enkele belangrijke wijzigingen per 1 januari 2010 op het gebied van verzekeren op een rijtje gezet.
Getoond 1 tot 10 van 14. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.