Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
22 sep 2021 Nieuws

Plannen voor wonen

Voor de bouw van extra woningen maakt het kabinet de komende 10 jaar jaarlijks € 100 miljoen euro vrij. Veel mensen vinden lastig een betaalbare woonruimte. Daarom zijn er tot 2030 zo’n 900.000 woningen nodig. Met de € 1 miljard wil het kabinet de snelle bouw van woningen stimuleren.
1 sep 2021 Nieuws

Borging van kwaliteit op het platform verbeterjehuis.nl

Het rapport 'Tussenrapport keurmerken voor het verduurzamen van woningen' inventariseert bestaande keurmerken voor aanbieders van verduurzamingsmaatregelen voor woningen.
27 aug 2021 Nieuws

Kamerbrief over motie ontwerpbesluit minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Minister Ollongren informeerde de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de motie ontwerpbesluit minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie. De motie verzoekt de regering om huiseigenaren niet te verplichten tot het nemen van hernieuwbare energiemaatregelen.
20 aug 2021 Nieuws

Belemmeringen bij hypothecaire financiering verduurzamen eigen woning

Minister Ollongren reageerde op een brief over de belemmeringen bij de hypothecaire financiering van het verduurzamen van de eigen woning. Het gaat om een brief van Vereniging Eigen Huis aan de Tweede Kamer.
2 aug 2021 Nieuws

Gewijzigd energielabel

Vanaf 1 augustus staat op alle nieuwe energielabels vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de ‘Standaard voor isolatie’. Is dat het geval, dan is de woning klaar voor een toekomst zonder aardgas.
30 jul 2021 Nieuws

Wijzigingsregeling SEEH (internetconsultatie)

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt gewijzigd door een nieuwe subsidiecategorie toe te voegen.
29 jul 2021 Nieuws

Afbouw salderingsregeling

Het wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag, zodat de salderingsregeling geleidelijk wordt afgebouwd van 1 januari 2023 tot 1 januari 2031. Ook introduceert het wetsvoorstel een verplichting voor kleinverbruikers om een meetinrichting te hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten, omdat dit nodig is voor de afbouw.
9 jul 2021 Nieuws

Financieringslasten hoger dan besparing energierekening

In dit onderzoek gaat het om de gemiddelde kosten voor een individuele eindgebruiker van het aardgasvrij maken van verschillende woningtypen door middel van verschillende warmtestrategieën. Wel hebben energiebesparende maatregelen een gunstige invloed op de woningwaarde.
10 jun 2021 Nieuws

Energietransitielening voor grote Rotterdamse VvE's gestart

De gemeente Rotterdam en SVn lanceren de Energietransitielening VvE Rotterdam. Deze Energietranstielening is onderdeel van het Rotterdamse Energietransitiefonds en speciaal bedoeld voor energiebesparende én woningverbeterende maatregelen voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s).
28 mei 2021 Nieuws

SAH-wijziging gemengde VvE's (internetconsultatie)

Deze regeling levert een bijdrage aan het Klimaatakkoord door het aardgasvrij maken van de woningvoorraad. Verhuurders en gemengde VvE's kunnen aanspraak maken op subsidie om hun woningen op een warmtenet aan te sluiten en/of het kookgas te verwijderen.
Getoond 1 tot 10 van 147. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.