Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
30 nov 2021 Nieuws

Renteverlaging doorvoeren na rentevoorstel?

In verband met het aflopen van de rentevastperiode voor de hypothecaire geldlening van de consument, heeft de bank iets meer dan drie maanden daarvoor een rentevoorstel uitgebracht aan de consument.
25 nov 2021 Nieuws

Ontwerp Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee wijzigingen worden aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit financiële markten BES, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten. Zo wordt o.a. provisietransparantie schadeverzekeringen en 'digitaal advies' behandeld.
21 okt 2021 Nieuws

Wijziging Wft in verband met het vervallen van de EVC-procedure (internetconsultatie)

Met het besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen in verband met het vervallen van de EVC-procedure voor de erkenning van verworven competenties komt de mogelijkheid tot het aantonen van vakbekwaamheid door financieel adviseurs met de EVC-procedure te vervallen.
1 okt 2021 Nieuws

AFM kondigt deep dive onderzoek aan

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat vervolgonderzoek doen naar het melden van incidenten door asset managers. De reden is het uitblijven van een stijging van het aantal incidentmeldingen ondanks herhaalde aansporingen.
1 okt 2021 Nieuws

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021

Deze Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 (Rbb 2021) vervangt de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 (Rbb 2017).
4 dec 2020 Nieuws

Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft

Nevenverzekeringstussenpersonen zijn vrijgesteld van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft met uitzondering van de artikelen die worden genoemd in artikel 47, vierde en vijfde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft. Gebleken is dat artikel 10, derde lid, eerste alinea, jo. artikel 10, derde lid, vierde alinea, van de richtlijn verzekeringsdistributie niet is geïmplementeerd in nationale wetgeving.
22 sep 2020 Nieuws

Nazorg en algemene premiedaling ORV

De nazorgplicht gaat niet zo ver dat een financieel adviseur een consument moet informeren over de premiedalingen van overlijdensrisicoverzekeringen. Dat concludeert de Commissie van Beroep van Kifid in een gepubliceerde uitspraak.
11 aug 2020 Kennis

Matiging vergoedingsrente ook bij crowdfunding?

Geldlener wil zijn drie hypothecaire geldleningen bij de Stichting oversluiten. De Stichting wil alleen meewerken aan doorhaling van de hypotheekinschrijvingen in de openbare registers als geldlener – naast de uitstaande bedragen – ook de contractuele boeterente voldoet, omdat de aflossing enkele weken eerder plaats zal vinden dan overeengekomen. Volgens geldlener is die boeterente niet of slechts gedeeltelijk verschuldigd.
3 jul 2020 Nieuws

Eevaluatierapport productontwikkelingsproces

Het productontwikkelings- en evaluatieproces moet ervoor zorgen dat een consument een voor hem of haar kostenefficiënt, veilig, nuttig en begrijpelijk financieel product aanschaft, dat waar voor zijn geld biedt. In de periode 2005-2010 constateerde de AFM meermaals dat dit proces bij verschillende productaanbieders niet goed georganiseerd was en er producten in de markt werden gezet, waarbij de klant niet voldoende centraal stond.
25 mrt 2020 Nieuws

Advieskosten bij opname verhoogde inschrijving?

Consument stelt zich op het standpunt dat hij eerder advieskosten heeft betaald voor de verhoging van de geldlening, dat de verhoging van € 50.000,- voortvloeit uit het vorige advies en dat hij zelf alles in detail had voorbereid.
Tevens heeft Consument een klacht over het niet doorvoeren van een renteverlaging gedurende de periode van het renteverlengingsvoorstel.
Getoond 1 tot 10 van 55. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.