Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
4 jun 2021 Nieuws

Checklist Verzekeren na kanker

Het Verbond en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben de website Verzekerennakanker.nl gelanceerd. Op deze website is alle informatie te vinden over de schone lei-regeling die begin dit jaar is ingegaan.
15 dec 2020 Nieuws

Kamervragen over de weigering van ex-kankerpatiënten door uitvaartverzekeraars

Minister Hoekstra gaf antwoord op Kamervragen over de weigering van ex-kankerpatiënten door uitvaartverzekeraars waarbij de coronapandemie als argument wordt gebruikt.
17 nov 2020 Nieuws

Alkalische hydrolyse

Op dit moment kent Nederland vier vormen van lijkbezorging: begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Alkalische hydrolyse, ook wel bekend als resomeren, wordt straks als nieuwe vorm toegevoegd.
7 okt 2020 Nieuws

Eenzijdige aanpassing pakketpolis uitvaartverzekeraar

Vanwege de financiële situatie van verzekeraar X mag deze verzekeraar de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen. Dat concludeert de Geschillencommissie van Kifid in twee gepubliceerde uitspraken.
26 mei 2020 Nieuws

Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging

In het advies presenteert de Gezondheidsraad een toetsingskader, waarna zij twee potentiële vormen van lijkbezorging daaraan toetst, namelijk alkalische hydrolyse (ook bekend als ‘resomeren’) en composteren.
19 nov 2019 Nieuws

Voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging (Wlb)

Minister Knops informeerde de Tweede Kamer over de voortgang van de voorbereidingen om de Wet op de lijkbezorging (Wlb) te vernieuwen.
7 nov 2019 Nieuws

Kamervragen acceptatiebeleid uitvaartverzekeraars

Minister Hoekstra gaf antwoorden op vragen over het bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigert.
14 aug 2019 Nieuws

Kamervragen over uitvaartpolis

Staatssecretaris Knops gaf antwoord op Kamervragen over het bericht dat de uitvaartpolis van mensen vaak zoek is. Ook gaat hij in op de wens om een centraal overzicht van polissen van de overledene in het leven te roepen.
2 jul 2019 Nieuws

Onderzoek tarieven voor begraven

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het creëren van inzicht in de praktijk voor het vaststellen van grafrechten.
18 mrt 2019 Nieuws

Geldt recht op afkoop ook voor uitvaartverzekeringen?

Het recht op afkoop van levensverzekeringen is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), meer specifiek in artikel 7:978 lid 1 BW. Uit dit artikel volgt dat levensverzekeringen verplicht een recht tot afkoop voor de verzekeringnemer dienen te bevatten voor zover de verzekering stellig voorziet in een of meer uitkeringen.
Getoond 1 tot 10 van 59. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.