Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
6 sep 2023 Nieuws

1,8 miljoen huishoudens woont liever anders

Kopen of huren? Voor 1,8 miljoen huishoudens sluit hun woonsituatie niet aan bij de voorkeur die zij hebben. Zij hebben nu een huurwoning, maar zouden liever een woning kopen, of zouden vanuit een koopwoning liever overstappen naar huren. Over het algemeen zijn koopwoningen het populairst, maar er is ook een duidelijke behoefte aan huurwoningen.
14 jun 2023 Nieuws

Regeling bekostiging financieel toezicht 2023

Jaarlijks worden voor het desbetreffende kalenderjaar de bandbreedtes en tarieven vastgesteld voor de vergoeding van toezichtkosten door de financiële sector. Deze regeling stelt de bandbreedtes en tarieven voor het kalenderjaar 2023 vast.
5 apr 2023 Nieuws

Beleidsregel afwikkelbaarheid verzekeraars 2023

Sinds de inwerkingtreding van de Wet herstel en afwikkeling verzekeraars vloeit uit de Wft voort dat verzekeraars en groepen afwikkelbaar moeten zijn, hetgeen wil zeggen dat DNB door afwikkelingsinstrumenten op de verzekeraar of groep toe te passen de afwikkelingsdoelstellingen moet kunnen verwezenlijken.
31 mrt 2023 Nieuws

Minder financiering met obligaties door geldverstrekkers

Hypotheekverstrekkers financieren Nederlandse woninghypotheken steeds minder vaak door de verkoop van obligaties met deze hypotheken als onderpand, blijkt uit nieuwe cijfers van DNB.
17 okt 2022 Nieuws

Regeling verlenging risicoweging hypothecaire leningen 2022

DNB constateert dat het systeemrisico in de Nederlandse woningmarkt aanhoudt. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren fors gestegen en tekenen van overwaardering blijven zichtbaar. De groei piekte in januari 2022 op 21,1 procent, het hoogste groeicijfer dat door het CBS is gemeten sinds het begin van de prijsindex in 1995. Als gevolg van de sterke prijsstijgingen, is de gemiddelde prijs sinds het dieptepunt in 2013 meer dan verdubbeld en zijn reële prijzen inmiddels hoger dan bij de vorige piek.
18 jul 2022 Nieuws

Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid

Per 15 juli 2022 is de consultatie van de gewijzigde Beleidsregel Geschiktheid gestart. Deze beleidsregel beschrijft het kader dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers in de financiële sector.
8 jul 2022 Nieuws

Consultatie verlenging regeling risicoweging hypothecaire leningen 2022

DNB start op 8 juli met de publieke consultatie van de regeling tot wijziging van de Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR in verband met de verlenging van een minimumvloer voor de risicoweging van leningen aan particulieren gedekt met hypotheken op onroerend goed in Nederland.
13 jun 2022 Nieuws

Implementatieregeling richtlijn gedekte obligaties

Met dit artikel worden een aantal bepalingen uit de richtlijn gedekte obligaties aan de tabellen 1a en 2 toegevoegd. Tabel 1a bevat de richtlijnbepalingen die de Nederlandsche Bank (DNB) bij de uitvoering van haar taak op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in acht neemt.
9 mei 2022 Nieuws

Check je biljet-app

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe app uitgebracht waarmee het nog makkelijker is eurobiljetten te controleren op echtheid.
25 apr 2022 Nieuws

DNB activeert depositogarantiestelsel

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 22 april 2022 besloten tot toepassing van het depositogarantiestelsel voor rekeninghouders van Amsterdam Trade Bank N.V. (ATB). DNB is namens de overheid uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie.
Getoond 1 tot 10 van 422. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.