Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
20 jan 2014 Kennis

ANW

De Algemene nabestaandenwet (de ANW) is een volksverzekering. Alle ingezetenen van Nederland zijn via deze wet verzekerd. Voor juli 1996 was de Algemene Weduwen en Wezenwet van toepassing. Sinds die datum is deze wet vervangen door de ANW.
21 feb 2013 Kennis

Bijstand

De Wet werk en bijstand (WWB) is de opvolger van de Algemene bijstandswet (Abw) die het recht op een bijstandsuitkering regelt. Een bijstandsuitkering is een uitkering die u kunt aanvragen als u in Nederland woont, niet genoeg geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering.
30 jan 2013 Kennis

Ouderschapsverlofkorting

Neemt u in 2013 ouderschapsverlof op? Dan kunt u ouderschapsverlofkorting krijgen. Voorwaarde is dat u een ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever hebt. De ouderschapsverlofkorting berekenen De ouderschapsverlofkorting is het aantal uur ouderschapsverlof dat u opneemt in 2013 vermenigvuldigd met € 4,24. Het bedrag van de ouderschapsverlofkorting is maximaal uw belastbaar loon in 2012 min uw belastbaar loon in 2013. Is het ouderschapsverlof begonnen vóór 2013? Dan berekent u de maximale ouderschapsverlofkorting anders. U trekt uw belastbaar loon over 2013 dan af van uw belastbaar loon over het jaar vóór het jaar waarin uw ouderschapsverlof begon. Als uw ouderschapsverlof bijvoorbeeld is ingegaan in 2012, hebt u de gegevens nodig van uw belastbaar loon over 2011 en 2013. Uw maximale ouderschapsverlofkorting is namelijk uw belastbaar loon over 2011, min uw belastbaar loon over 2013.
23 jan 2013 Kennis

Kapitaalverzekering eigen woning

Er is een vrijstelling voor kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten in verband met een eigenwoningschuld.
22 jan 2013 Kennis

WGA voor personen met een loonverlies van 35% - 80%

Personen die een loonverlies lijden van 35% of meer vallen onder de WGA. De regeling WGA is zodanig opgezet dat werken loont.
Getoond 1 tot 10 van 19. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.