Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
22 jul 2021 Nieuws

Kifid: rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook bij een doorlopend krediet waarbij geleend is met de woning als onderpand, een zogenoemd Flexibel Hypotheek Krediet, mag de consument erop vertrouwen dat het rentetarief gedurende de looptijd in de pas blijft met de relevante marktrente. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde tussenuitspraak van de Geschillencommissie van Kifid. Een doorlopend krediet waarbij de consument de bank het recht van hypotheek op de woning heeft gegeven, is een ander product dan een doorlopend krediet. Wat niet verschilt is dat de consument voor het afsluiten van een Flexibel Hypotheek Krediet moet kunnen overzien wat de gevolgen zijn van het recht van de bank om eenzijdig het rentetarief te wijzigen. Nu dat niet het geval is, mag de consument erop vertrouwen dat het rentetarief van haar Flexibel Hypotheek Krediet meebeweegt met de relevante marktrente.
16 jul 2021 Nieuws

Kifid: betaaldienstverlener is wettelijk verplicht identiteit klanten opnieuw vast te stellen

Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om de identiteit van nieuwe en bestaande klanten te controleren en de klantgegevens actueel te houden. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Om die reden mogen banken en betaaldienstverleners van bestaande klanten vragen om zich opnieuw te identificeren. Weigert een klant medewerking, dan is de financiële dienstverlener wettelijk verplicht de overeenkomst met deze klant te beëindigen, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid.
14 jul 2021 Nieuws

Kamerbrief met kabinetsreactie op initiatiefnota 'Van 'neutrale' arbiter naar consumentenwaakhond.

Het kabinet laat weinig heel van de initiatiefnota die SP-Kamerlid Mahir Alkaya indiende om de structuur en werking van Kifid te veranderen. Minister van Financiën Wopke Hoekstra wijst vrijwel alle aangedragen voorstellen van de hand. Op één na. Kifid moet onderzoeken of het mogelijk is om na te gaan hoe financieel dienstverleners opvolging geven aan een niet-bindend oordeel.
9 jul 2021 Nieuws

Weigeren beroepenverklaring dure grap

De consument meldt de verzekeraar een wijziging in zijn beroepswerkzaamheden. De verzekeraar verzoekt hem verschillende keren om een beroepenverklaring in te vullen. De consument weigert dit en stelt dat hij zijn werkweek niet kan versimpelen/verklaren volgens de beroepenverklaring.
8 jul 2021 Nieuws

Premievrijmaking lijfrente en bijstandsuitkering (zorgplicht)

De consument klaagt dat de tussenpersoon in 2018 zijn zorgplicht heeft geschonden door haar niet te informeren over de gevolgen van premievrijmaking van de lijfrente-verzekering voor een eventuele bijstandsuitkering.
28 jun 2021 Nieuws

Kentekenhouder en verzekeringnemer niet dezelfde persoon

Mag een verzekeraar een diefstalschade afwijzen nu het kentekenbewijs op naam van de zoon staat en de vader de verzekeringnemers is? Causaal verband tussen afwijkende tenaamstelling en diefstal auto?
22 jun 2021 Nieuws

Verzekeraar wijst te laat op niet-nakomen mededelingsplicht

Bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) is de consument verplicht de verzekeraar de gezondheidsinformatie te geven waar de verzekeraar om vraagt. Als een verzekeraar ontdekt dat een consument zijn mededelingsplicht niet is nagekomen, kan hij de verzekering binnen twee maanden na ontdekking opzeggen als de verzekeraar bij de kennis van de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten.
17 jun 2021 Nieuws

Premievrije polis hoop geld waard

Ondanks wanbetaling moet een verzekeraar toch het initieel verzekerde kapitaal aan de consument uitkeren. Hierop moeten het reeds uitgekeerde kapitaal en de verschuldigde maar nog niet betaalde premies in mindering worden gebracht.
16 jun 2021 Nieuws

Een opslag van 0,8% op hypotheekrente redelijk?

De consumenten beklagen zich erover dat de bank een opslag van 0,8% in rekening brengt omdat hun woning een agrarische bestemming heeft en daarom als afwijkend onderpand beschouwd wordt. Volgens de consumenten is deze opslag onterecht, omdat de bank de opslag niet op basis van haar daadwerkelijke risico heeft bepaald.
14 jun 2021 Nieuws

Naverrekening na aflossing hypotheek

Aan de geldlening is een spaarverzekering gekoppeld die bij een verzekeraar is afgesloten. De consument wil de geldlening met (onder meer) de spaarverzekering helemaal aflossen.
Getoond 1 tot 10 van 580. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.