Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
14 okt 2021 Nieuws

Polis met clausuleblad? Dan aangetekend versturen..

Verzekeraar weigert vergoeding van schade na diefstal van auto op de grond dat de auto niet was voorzien van een voertuigvolgsysteem, zoals omschreven in de polis. Consument stelt hiertegenover dat het polisblad met beveiligingseisen hem nooit heeft bereikt.
14 okt 2021 Nieuws

Wijs koper tijdig op inroepen financieringsvoorbehoud

Hypotheekadviseur schendt zorgplicht door niet/onvoldoende de wensen van consumenten te inventariseren bij de aanvraag van hun hypothecaire lening en door consumenten niet te wijzen op het ongebruikt verstrijken van het financieringsvoorbehoud.
14 okt 2021 Nieuws

Verlopen termijn financieringsvoorbehoud

Zie gekoppeld item voor update - hoger beroep
Consumenten hebben een koopovereenkomst voor de koop van een bedrijfsruimte met bovenwoning gesloten. Daarna hebben Consumenten zich gewend tot de Adviseur voor advies en bemiddeling.
13 okt 2021 Nieuws

Aanpassing risico-opslag na waardestijging woning

Op 27 februari 2021 heeft de consument van de gemeente een bericht ontvangen over de nieuwe (gestegen) WOZ-waarde van zijn woning en hij heeft deze waarde op 28 februari 2021 doorgegeven aan de bank zodat de rente kon worden aangepast door het verlagen van de risico-opslag.
1 okt 2021 Nieuws

Tweede hypotheek en verhuurd pand

De consumenten hebben een hypothecaire geldlening afgesloten bij I. I. heeft een eerste en een tweede hypotheek op de eigen woning van de consumenten in verband met de financiering van de eigen woning en een tweede woning. Vervolgens wordt de eigen woning verkocht en eist de geldverstrekker de overwaarde (deels) op ter aflossing van de 'verhuurhypotheek'.
30 sep 2021 Nieuws

Omzetten spaarhypotheek naar aflossingsvrij adviesgevoelig?

De consument heeft het standpunt ingenomen dat de bank ten onrechte advieskosten bij haar in rekening wil brengen voor de omzetting van de hypotheekvorm van één van haar leningdelen. De bank heeft zich hiertegen verweerd door te stellen dat dit een ingrijpende wijziging betreft, waarvoor hypotheekadvies vereist is.
20 sep 2021 Nieuws

Hellend vlak

De consument is tweemaal, vlak na elkaar, slachtoffer geworden van oplichting waarbij derden in totaal meer dan € 100.000,- van zijn bankrekeningen hebben ontvreemd. De consument heeft de bank verzocht deze schade te vergoeden. De bank heeft dit verzoek afgewezen waarna de consument een klacht bij Kifid heeft ingediend.
9 sep 2021 Nieuws

Wel of geen verhoogde inschrijving?

De consumenten hebben op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten. Tijdens het adviestraject is besproken dat een verhoogde inschrijving zal worden aangevraagd. Later blijkt de hypotheek niet verhoogd te zijn ingeschreven.
6 sep 2021 Nieuws

Opzeggen orv zonder adviseur?

De consument klaagt over de eis die de bank stelt aan het verwerken van zijn verzoek tot beëindiging van zijn overlijdensrisicoverzekering. De bank heeft de consument medegedeeld dat zij zijn verzoek alleen met tussenkomst van een financieel adviseur wil uitvoeren, omdat zij de beëindiging van de overlijdensrisicoverzekering niet beschouwt als een wijziging van ondergeschikte aard.
31 aug 2021 Nieuws

Onzinnige klacht wegens tijdsverloop afgewezen

De consumenten hebben in 2020 een klacht ingediend over de aflossingsvrije hypothecaire geldlening die zij in 1996 afgesloten hebben bij een rechtsvoorganger van de bank. De klacht heeft betrekking op de aflosvorm van de hypothecaire geldlening.
Getoond 1 tot 10 van 592. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.