Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
5 nov 2019 Nieuws

Geen tweesporen beleid voor klager

De Geschillencommissie heeft in een tweetal klachten over beleggingsverzekeringen geconcludeerd dat zij de klachten niet inhoudelijk kan behandelen. Beide klachtzaken zijn in een lopende collectieve procedure als voorbeeldzaak gebruikt. Daarmee zijn deze klachten onderdeel van een collectieve procedure bij de rechtbank.
31 okt 2019 Nieuws

Doelkapitaal hybride hypotheek

In geschil is of verzekeringnemer tot het oorspronkelijke doelkapitaal mag blijven sparen, nadat eerder is afgelost op het 'hybride leningdeel' in plaats van de aflossingsvrije lening. Consument heeft gevorderd dat hij mag blijven inleggen op zijn aan een geldlening verbonden polis tot de oorspronkelijke hoofdsom van de hypothecaire geldlening
29 okt 2019 Nieuws

Kifid vraagt geldverstrekker om coulante houding na 'fraude' Consument

De Bank heeft het onderpand geveild omdat het verhuurd werd. Consumenten nemen de Bank het moment kwalijk waarop de geldlening werd opgezegd door de Bank. De Commissie is van oordeel dat de Bank daarvoor een ruime termijn heeft gegeven. Van de Bank kon in redelijkheid niet worden verwacht dat zij nog langer zou wachten.
23 okt 2019 Nieuws

Vergoedingsrente valt hoger uit

Consument heeft geklaagd over zijn gestegen vergoeding voor vervroegde aflossing. Consument dient zowel een klacht in tegen de geldverstrekker en de adviseur.
16 okt 2019 Nieuws

Moet geldverstrekker meewerken bij interne herfinanciering?

Een Consument heeft hypothecaire geldlening en mag jaarlijks 20% van de hypothecaire geldlening vergoedingsvrij aflossen. Hij heeft de Bank verzocht of hij gebruik mag maken van deze vergoedingsvrije aflossing door middel van een nieuwe annuïtaire geldlening (ook wel herfinanciering genoemd).
16 okt 2019 Nieuws

Nazorgplicht bij consumptief krediet

De Commissie is van oordeel dat de (na)zorgplicht van een adviseur na het afsluiten van een consumptief krediet beperkt is.
15 okt 2019 Nieuws

Bij LTV rekening houden met medeschuldenaarschap ouders?

Consument heeft een hypothecaire geldlening afgesloten bij de Bank. De ouders van Consument hebben zich voor een bedrag van € 183.600,-- als mededebiteur aan de geldlening verbonden. Consument stelt dat de Bank bij de bepaling van de schuldmarktwaardeverhouding ten onrechte niet heeft gekeken naar het daadwerkelijke risico van de geldlening.
15 okt 2019 Nieuws

CvB: klacht te laat bij Kifid, dus niet behandelbaar

De Commissie van Beroep van Kifid heeft in een beroepsprocedure vastgesteld dat de consumenten al rechtsbijstand hadden voordat zij hun huidige advocaat inschakelden. Om die reden hadden deze consumenten eerder bekend moeten zijn met de mogelijkheid om een klacht bij Kifid in te dienen.
10 okt 2019 Nieuws

Check premievrije levensverzekeringen op garantierendement

Consument heeft op 1 oktober 1994 bij Verzekeraar een lijfrenteverzekering gesloten met een gegarandeerd kapitaal, een garantierendement van 4% en een overrrentedeling. De einddatum van de verzekering is 1 oktober 2010. Vanaf 2013 is de verzekering jaarlijks verlengd met een garantierendement van 4%. In 2015 is de verzekering premievrij gemaakt.
9 okt 2019 Kennis

Draagplichtovereenkomst en bijleenregeling

Exclusief voor Fintool (kennisbank)abonnees
Volgens een Kifid uitspraak is de Adviseur uitgegaan van een onjuiste uitleg van de bijleenregeling. De vordering van Consumenten wordt toegewezen voor zover die ziet op de helft van de advieskosten en de kosten van de boekhouder vermeerderd met wettelijke rente.
Getoond 1 tot 10 van 436. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.