Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
7 jun 2024 Nieuws

AFM update Wwft/Sw-Leidraad

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Wwft/Sw-Leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977 (Sw) aangepast. Aanleiding voor de update zijn onderzoeksbevindingen, de toegenomen aandacht voor Sanctieregelgeving en een nadere toelichting op de risicogebaseerde aanpak.
24 mei 2024 Nieuws

Kamervragen verliezen bankrekening

Minister Van Weyenberg gaf antwoord op de schriftelijke vragen over het bericht 'MKB'ers verliezen bankrekening door strikte antiwitwasregels'.
24 apr 2024 Nieuws

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Leidraad van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
2 jan 2023 Nieuws

Klantonderzoek banken

Tot voor kort konden banken moeilijk aan informatie komen van notarissen voor hun klantonderzoek ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Dit vanwege de notariële geheimhoudingsplicht.
7 dec 2022 Nieuws

Kamervragen over service banken aan verenigingen

Minister Kaag gaf antwoord op Kamervragen over het bericht "Nieuwe penningmeester? 'Door procedures bank al maanden geen pasje'".
14 sep 2022 Nieuws

Kamervragen over het UBO-register

Minister Kaag gaf antwoord op vragen over het bericht 'Financiën moet snel duidelijkheid geven over regels UBO'.
20 jul 2022 Nieuws

Wwft-cliëntenonderzoek

Niet voldoende/ adequaat beantwoorden vragen van de bank bij een cliëntenonderzoek niet zonder risico.
11 jul 2022 Nieuws

Kamervragen over stand van zaken UBO-register

Minister Kaag gaf antwoord op vragen over de stand van zaken van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO-register).
1 jun 2022 Nieuws

Opschorten executieveiling door hypotheek aflossing derde?

Een huiseigenaar is tekort geschoten in haar verplichtingen jegens de geldverstrekker. Zij heeft zonder toestemming van de geldverstrekker het pand verhuurd. Nadat de Belastingdienst aan de bank kenbaar had gemaakt dat zij voornemens was de executoriale verkoop van het pand op te starten heeft de geldverstrekker de executie overgenomen en op grond van artikel 3:268 BW aan een notaris opdracht gegeven tot veiling van het registergoed.
27 mei 2022 Nieuws

Leidraad en risicomatrix Wwft voor makelaars en taxateurs

In de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van maart 2022 legt Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft.
Getoond 1 tot 10 van 42. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.