Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
1 mei 2024 Nieuws

Wijziging van Leidraad Invordering 2008

Dit besluit wijzigt de Leidraad Invordering 2008. Het beleid dat ziet op het berekenen van de nettowoonlasten bij de betalingscapaciteit voor uitstel van betaling en kwijtschelding wordt gewijzigd.
3 jan 2024 Nieuws

Toeslagenkaart 2024

Op toeslagenkaart staan alle belangrijke bedragen voor de toeslagen in 2024 overzichtelijk bij elkaar.
3 jan 2024 Nieuws

Informatiebladen toeslagen

De Belastingdienst heeft diverse informatiebladen gepubliceerd (Zorg-/ Huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget).
22 dec 2023 Nieuws

Wijziging van het Besluit SUWI

Met dit besluit zijn enkele wijzigingen aangebracht in diverse besluiten in het SZW-domein.
1 dec 2023 Nieuws

Regeling huurtoeslaggrenzen 2024

Op 1 januari van elk jaar worden op grond van artikel 27 van de Wet op de huurtoeslag (hierna: Wht) bij ministeriële regeling zowel de inkomensgerelateerde parameters als de huurgerelateerde parameters van die wet gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2024.
11 okt 2023 Nieuws

Nieuwe en tijdelijke vermogenstoetsuitzonderingen (januari 2024)

Bij ministeriële regeling wordt geregeld dat de volgende tegemoetkomingen kunnen worden uitgezonderd van de vermogenstoets voor toeslagen vanaf 2024:
23 aug 2023 Nieuws

Eindejaarsregeling 2023 (internetconsultatie)

De Eindejaarsregeling 2023 bevat voornamelijk technisch onderhoud en enkele inhoudelijke wijzigingen om de wet uitvoerbaar en relevant te houden. Dergelijke wijzigingen volgen bijvoorbeeld uit de Fiscale verzamelwet 2024, het Belastingplan 2023 en betreffen ook ter codificatie van uitspraken en bestendig maken van uitvoeringspraktijk.
9 mei 2023 Nieuws

Kamerbrief over knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving

Minister Bruins Slot informeerde de Tweede Kamer over de uitkomsten van een uitgevoerd onderzoek binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van mogelijke hardvochtigheden in wet- en regelgeving.
3 mei 2023 Nieuws

Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over het voorstel van de wet tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag).
24 feb 2023 Nieuws

Eenvoudiger belastingstelsel: fiscale regelingen tegen het licht

Het kabinet houdt fiscale regelingen tegen het licht, om zo het belastingstelsel eenvoudiger te kunnen maken. Hierbij wordt er gekeken of de fiscale regelingen nog maatschappelijk en economisch te verantwoorden zijn en of een regeling op een efficiënte manier bijdraagt aan het beoogde doel.
Getoond 1 tot 10 van 128. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.