Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
3 apr 2024 Nieuws

ANBI, bestedingscriterium

In dit besluit is beleid opgenomen over de voorwaarden waaraan een investering moet voldoen om als algemeen nut investering te kwalificeren en daarmee binnen de kaders van het bestedings-criterium te blijven.
17 mrt 2024 Nieuws

Wijzigingsbesluit ANBI

Dit besluit bevat een verduidelijking, een tweetal wijzigingen en het vervallen van drie onderdelen. Daarnaast zijn nog een paar aanpassingen gedaan, waarmee geen inhoudelijke wijziging is beoogd.
4 dec 2023 Nieuws

Nnav 2e verslag Belastingplan 2024

Staatssecretaris Van Rij gaf antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024).
5 okt 2022 Nieuws

Kabinet begrenst aftrek periodieke giften aan ANBI

Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) begrenst tot € 250.000 per kalenderjaar. Dit stelt het kabinet voor om de toename van zeer hoge periodieke giften tegen te gaan.
20 jul 2022 Nieuws

Fiscale verzamelwet 2024 (internetconsultatie)

Fiscale wetgeving is aan maatschappelijke veranderingen onderhevig en moet daarom in sommige gevallen aangescherpt, versoepeld of verduidelijkt worden. Ook wordt een aantal beleidsbesluiten gecodificeerd en zijn wijzigingen voor de BES-eilanden opgenomen in deze fiscale verzamelwet.
22 jun 2022 Nieuws

Adviesrapport over Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)

Nederland telt een groot aantal organisaties die bijdragen aan het algemeen nut, waarvan er zo’n 45.000 bij de Belastingdienst geregistreerd zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit zijn bijvoorbeeld organisaties als goede doelen, culturele instellingen, kerken en andere religieuze instellingen.
21 feb 2020 Nieuws

Kamervragen inzake toezicht op ANBI’s

Staatssecretaris Vijlbrief gaf antwoorden op Kamervragen over het bericht dat ANBI’s belastingregels niet naleven. Tevens gaat hij in op de pilot die is geweest om gegevensuitwisseling met ANBI’s op te starten.
29 mrt 2019 Nieuws

Rapport uitwerking verbeteropties giftenaftrek en ANBI

Staatssecretaris Snel informeerde de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de uitwerking van de verschillende suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en de ANBI-regeling.
30 jan 2017 Nieuws

Evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's

In een drietal evaluatierapporten: het extern uitgevoerde evaluatieonderzoek door Dialogic van de giftenaftrek en twee intern uitgevoerde evaluatieonderzoeken door het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst naar de uitvoeringsaspecten van de giftenaftrek en naar de praktijk rondom Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s), wordt nader ingegaan op de giftenaftrek, ANBI's en SBBI's.
7 okt 2015 Nieuws

Besluit Giftenaftrek of uitdeling

Er is een nieuw besluit bekend gemaakt. Dit besluit gaat over de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting als de gift (ook) verband houdt met de charitatieve behoefte van de aandeelhouder.
Getoond 1 tot 10 van 17. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.