Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
25 jun 2020 Nieuws

Monitor polisaanbod 2020

Minister Van Rijn informeerde de Tweede Kamer over ziektekostenverzekeringen en collectiviteitskorting.
8 jun 2020 Nieuws

Uiteenlopende wensen verzekerden zorgverzekering

Ongeveer één derde van de verzekerden vindt dat zorgverzekeraars vooral scherp moeten onderhandelen om de premie laag te houden. Ongeveer een zelfde aantal verzekerden vindt dat zorgverzekeraars vooral keuze moeten bieden in zorg.
2 jun 2020 Nieuws

Zorgpakket Zvw 2021

Het ontwerpbesluit om het Besluit zorgverzekering te wijzigen is gepubliceerd. De wijziging is nodig vanwege het zorgpakket Zvw 2021. Dit gaat over wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering voor het jaar 2021.
29 apr 2020 Nieuws

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2019

In 2019 heeft de NZa de focus in hun toezicht gelegd op de zorginkoop van zorgverzekeraars, zorgplicht (toegankelijkheid/wachttijden) en vindbaarheid en vergelijkbaarheid van informatie.
22 apr 2020 Nieuws

ACM: Zorgverzekeraars mogen gezamenlijk zorgaanbieders financieel steunen tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars mogen samen afspraken maken om financiële steun te geven aan zorgaanbieders tijdens de coronacrisis. Het gaat om een continuïteitsbijdrage en een vooruitbetaling aan zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten.
3 apr 2020 Nieuws

Definitief overstappercentage zorgverzekering

Het definitieve overstappercentage voor 2020 bedraagt 6,5. Dit betekent dat 1,1 miljoen verzekerden per 1 januari 2020 van zorgverzekeraar zijn veranderd.
1 apr 2020 Nieuws

Kamervragen over voorstel afschaffen zorgtoeslag

Minister Van Rijn gaf antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Schaf de zorgtoeslag af, zonder inkomenseffecten’.
Ook wordt het fenomeen 'negatieve premie' beantwoord.
4 mrt 2020 Nieuws

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

Het voorstel strekt ertoe de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars te versterken. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 maart 2020 als hamerstuk afgedaan.
3 feb 2020 Nieuws

Kamervragen over klantvriendelijker zorgstelsel

Minister Bruins gaf antwoord op Kamervragen over voorstellen van de Consumentenbond om het zorgstelsel klantvriendelijker te maken.
27 jan 2020 Nieuws

Kamervragen over meerdere keren het eigen risico aanspreken

Minister Bruins gaat in op Kamervragen over een praktijkcasus waarbij een zorgvrager twee keer of vaker zijn eigen risico moet aanspreken voor – gevoelsmatig – één en dezelfde behandeling.
Getoond 1 tot 10 van 347. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.