Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
3 jul 2019 Nieuws

Kamervragen over het opkopen van huizen om duur te verhuren in studentensteden

Volgens minister K.H. Ollongren is er geen sprake van directe relatie tussen de activiteiten van beleggers en een dalende voorraad corporatiewoningen. De ontwikkeling van de corporatievoorraad is afhankelijk van het saldo van nieuwbouw, sloop en verkoop van woningen. Corporaties bepalen zelf of zij woningen verkopen. Het merendeel van de verkochte woningen komt bij eigenaar-bewoners terecht.
11 jun 2019 Nieuws

Gemiddelde huurverhoging beperkt tot inflatie

Het gemiddelde aan huurverhogingen per woningcorporatie mag vanaf volgend jaar niet hoger zijn dan de inflatie. Corporaties kunnen voor extra investeringsruimte lokaal wel afspraken maken om deze gemiddelde huursstijging te verhogen met maximaal 1%.
9 nov 2018 Nieuws

Wat moet ik regelen als ik een woning ga huren?

Op de website van de Rijksoverheid is een handig tooltje beschikbaar voor iemand die een woning wil gaan huren.
10 sep 2018 Nieuws

Kamervragen over de website www.investingindutchhousing.nl

In antwoorden op Kamervragen gaat minister K.H. Ollongren in op de vraag waarom er een speciale website (www.investingindutchhousing.nl) in het leven is geroepen om buitenlandse investeerders te overtuigen om te investeren in de Nederlandse woningmarkt.
29 mei 2018 Nieuws

Huurders groot deel inkomen kwijt aan woonlasten

Huurders van sociale huurwoningen (maandhuur tot 710 euro) besteden een groot deel van hun inkomen aan woonlasten, zowel bij verhuurders in de commerciële sector als bij woningcorporaties. Voor huurders van een corporatiewoning is dit 31,2%. In de commerciële sector is dat 31,7%. De woonlasten bestaan uit de huur (verminderd met de huurtoeslag), het energie- en waterverbruik, de lokale lasten en de waterschapslasten.
21 feb 2017 Nieuws

Kamerbrief over cijfers en bezoeken aan woningmarktregio's

Minister Plasterk stuurde de Tweede Kamer een brief met daarin een inventarisatie van de beschikbare cijfers over woningbehoefte, woningbouw en plancapaciteit in de woningmarktregio's.
24 jan 2017 Nieuws

Beleidswijziging nodig om tekort huurwoningen te verminderen

Lange wachtlijsten en hoge huurprijzen: de spanningen op de huurwoningmarkt nemen steeds verder toe. Hoewel het vergroten van het aanbod van huurwoningen in het middensegment breed gezien wordt als de oplossing voor deze spanningen, zijn de gebruikelijke voorstellen zoals enkel meer nieuwbouw of overdracht van sociale huurwoningen aan beleggers onvoldoende. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) presenteert in de beleidsstudie ‘Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt’ 4 denkrichtingen, die ook in heel verschillende regionale woningmarkten aan het oplossen van tekorten kunnen bijdragen.
18 okt 2016 Nieuws

Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in kaart gebracht

Voor het eerst zijn per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht te bekijken. Dit jaar ligt in de Lokale Monitor Wonen de nadruk op gegevens rond sociale huurwoningen van woningcorporaties en de huurders van deze woningen. De komende jaren wordt de monitor uitgebreid met gegevens over particuliere huurwoningen, koopwoningen en wonen met zorg en begeleiding.
25 mei 2016 Nieuws

Hoe lang duurt het zoeken naar een sociale huurwoning?

Dit rapport schetst een actueel beeld van de woonruimteverdeling in Nederland en de wachttijden van woningzoekenden in de sociale huursector.
12 mei 2016 Nieuws

Standaardboete voor (onder)verhuren vrijesectorwoning niet altijd redelijk

De boete van € 12.000 die het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan een man had opgelegd omdat hij zonder vergunning een vrijesectorwoning onderverhuurde, is onevenredig hoog. Daarom verlaagt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zelf de boete in dit geval naar € 3.000. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 11 mei 2016.
Getoond 1 tot 10 van 18. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.