Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 dec 2018 Nieuws

Eindejaarsbesluit 2018

In dit eindejaarsbesluit is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het douanerecht, het formele recht en het internationale belastingrecht. Hieronder een kleine selectie over nettolijfrentes uit het uitgebreide besluit (pdf, 69 pagina's).
10 sep 2018 Nieuws

Ondanks verhoogd box 3 vermogen toch huurtoeslag

Zie update - gekoppeld artikel
Vanwege roet- en rookschade aan de inboedel door een brand heeft verzekeringnemer een uitkering gekregen van de inboedelverzekeraar. De belastinginspecteur heeft dit bedrag meegenomen bij de vaststelling van het vermogen. Dit heeft geleid tot terugvordering van de voorschotten huurtoeslag voor dat jaar door Belastingdienst/Toeslagen. In Kamervragen heeft staatssecretaris E. Wiebes aangegeven dat dit terecht was.
26 jul 2018 Kennis

Begrippenlijst inkomstenbelasting

In een handzaam overzicht (alfabetisch) worden diverse fiscale begrippen kort omschreven. Het document bevat 46 pagina's met een trefwoord en korte uitleg.
15 mei 2018 Nieuws

Vragen en antwoorden fiscale beleidsagenda

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 23 februari 2018 inzake de fiscale beleidsagenda. Hieronder een selectie uit een lijst van vragen en antwoorden (212 stuks).
26 sep 2017 Nieuws

Afbouw hypotheekrenteaftrek niet strijdig met Wet Hillen

Een belastingplichtige is in het ongelijk gesteld door de Rechtbank Noord-Holland bij zijn bezwaar tegen een tariefsaanpassing wegens aftrek kosten eigen woning. In 2014 gold een tariefsaanpassing van 0,5% (en in 2017 wordt dit 2,0%). De belastingplichtige heeft vanwege de Wet Hillen geen hypotheekrenteaftrek, maar kreeg toch een tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning (in deze casus 0,5% van €2.363, ofwel €11,=).
24 feb 2017 Nieuws

Naslag Wet inkomstenbelasting 2001

Update (24/2/2017)
Voor onze abonnees (Basic/Expert/Pro) stellen wij een digitale wettenbundel beschikbaar in pdf vorm. De wetteksten zijn digitaal beschikbaar op wetten.nl maar het is voor de adviespraktijk wel handig om deze ook in pdf vorm beschikbaar te hebben.
Update: SW en Bgfo
20 jan 2017 Nieuws

Artikel 5.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001

Is op het niveau van de regelgeving de vermogensrendementsheffing, zoals vastgelegd in artikel 5.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, op spaarsaldi in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden?
18 jul 2016 Nieuws

Kifid: Vooruitbetalen hypotheekrente mag

Vanwege fiscaal voordeel, wenste een consument de hypotheekrente (6 maanden) vooruit te betalen. In het verleden was dit bij de bank mogelijk, maar is deze optie vanwege de kosten afgeschaft.
9 jun 2015 Nieuws

Artikelsgewijze toelichting Fiscale Verzamelwet 2015

Staatssecretaris Wiebes heeft het nader rapport inzake de Fiscale Verzamelwet 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. In een uitgebreide uiteenzetting wordt o.a. ingegaan op personeelsleningen en wordt de bankspaarvariant voor uitvaartproducten per 1 januari 2016 afgeschaft.
22 apr 2015 Nieuws

Advocaatkosten echtscheiding geen aftrekpost inkomstenbelasting

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnherm-Leeuwarden worden de argumenten van de belastingplichtige om de advocaatkosten als aftrekbare onderhoudsverplichtingen op te voeren afgewezen. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de advocaatkosten zijn gemaakt om de omvang van de uit de verrekening van de koopsompolissen met zijn ex-echtgenote voortvloeiende onderhoudsverplichting te beperken.
Getoond 1 tot 10 van 18. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.