Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
10 apr 2024 Nieuws

Verzamelwet SZW 2025 (internetconsultatie)

De Verzamelwet SZW 2025 betreft wetstechnische en/of redactionele onvolkomenheden.
1 sep 2023 Nieuws

Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2024

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt ten behoeve van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor alle takken van bedrijf en beroep een gelijk gemiddeld percentage vast.
2 sep 2022 Nieuws

Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2023 wijzigen beperkt

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, wijzigen beperkt in 2023. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,03 procentpunt omhoog naar 0,87%. Bij de Ziektewet is sprake van een lichte daling, hier gaat de gemiddelde premie met 0,02 procentpunt omlaag, naar 0,66%.
17 aug 2022 Nieuws

Eigenrisicodrager ZW 2023

Denkt u erover om te stoppen als eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Vanaf 1 januari 2024 krijgt u geen premiekorting meer als u zich weer voor de Ziektewet verzekert bij UWV.
6 apr 2022 Nieuws

2e periode reparatie WW/WGA

SPAWW roept overige partijen op snel hun deelname te verlengen zodat hun werknemers niet tijdelijk onverzekerd rondlopen vanaf 1 oktober 2022.
2 sep 2021 Nieuws

Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2022 omhoog. De stijging is in lijn met de trend van voorgaande jaren. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,06 procentpunt omhoog naar 0,84%. Bij de Ziektewet is de stijging iets groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,10 procentpunt omhoog, naar 0,68%.
8 jul 2021 Nieuws

Doorrekening drempelverlaging WIA

In een publicatie van CPB wordt inzicht gegeven in de structurele effecten van verlaging van de toetredingsdrempel tot de WIA van 35% arbeidsongeschiktheid naar 25% of 15%.
6 jul 2021 Nieuws

WGA-instroom grote werkgevers in 2020

UWV heeft per werkgever het instroomcijfer van werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden bekend gemaakt. Het zijn de cijfers van werkgevers met minimaal 250 werknemers.
18 dec 2020 Nieuws

Kamerbrief over diverse WIA onderwerpen

Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer over de stand van zaken van verschillende onderwerpen over Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA). Tevens zijn 2 onderzoeksrapporten (instroom WIA/ ZW) gepubliceerd en zijn Kamervragen 'overstap Wajong2010' beantwoord.
15 sep 2020 Nieuws

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021

De nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021 presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2021 berekent.
Getoond 1 tot 10 van 78. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.