Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 3718.
26 feb 2020 Nieuws

Consument niet gewezen op opzegtermijn

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering hebben de verzekeraar en de bank als tussenpersoon verzuimd om de consument te wijzen op het recht om de verzekering binnen twee weken schriftelijk op te zeggen. Zowel de verzekeraar als de bank zijn op dit punt tekort geschoten.
26 feb 2020 Nieuws

Schuldigerkenning. Op welk moment is belasting verschuldigd?

Belastingplichtige ontvangt een schenking (€50.000) van haar oom in de vorm van een schuldigerkenning. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een verkrijging onder ontbindende voorwaarde.
26 feb 2020 Nieuws

Schuldigerkenning. Op welk moment is belasting verschuldigd?

Belastingplichtige ontvangt een schenking (€50.000) van haar oom in de vorm van een schuldigerkenning. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een verkrijging onder ontbindende voorwaarde.
24 feb 2020 Nieuws

Toelichting gevolgschade en letselschadevergoeding

Staatssecretaris J.A. Vijlbrief gaf antwoord op openstaande kamervragen over letselschadevergoedingen en over aanpassing box 3.
18 feb 2020 Nieuws

Expiratie premievrije spaarpolis

De Commissie oordeelt dat Verzekeraar Consument voldoende heeft ingelicht over de fiscale consequenties van de premievrijmaking van de Verzekering voordat een periode van 15 jaar is verstreken.
13 feb 2020 Nieuws

Groot deel vermogen zit in stenen

Nederlandse huishoudens hebben bijzondere balansen, vooral de hoge hypotheekschulden en hoge pensioenaanspraken vallen op in internationaal verband. In een CPB notitie is onderzocht hoe de vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens zich verhoudt tot theoretisch optimale niveaus.
11 feb 2020 Nieuws

Ontwerpwijziging Besluit Wfsv door Belastingplan 2020

Er is een ontwerpbesluit gepubliceerd. Het ontwerpbesluit ziet op een wijziging van het Besluit Wfsv in verband met een technische wijziging van de premievaststelling voor de vrijwillige algemene ouderdomsverzekering en de vrijwillige nabestaandenverzekering als gevolg de wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en artikel 8 van de Wet financiering sociale verzekeringen in het Belastingplan 2020.
5 feb 2020 Nieuws

Kamervragen spaarrente nul procent

Minister Hoekstra gaf antwoord op Kamervragen over nul procent spaarrente.
30 jan 2020 Nieuws

Verhoging AOW leeftijd en verminderde aanspraak AOW

De vermelding in een pensioenoverzicht van een datum waarop een verzekerde naar verwachting de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is niet op rechtsgevolg gericht, zodat daartegen niet kan worden opgekomen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
29 jan 2020 Nieuws

Renseigneringsgrenzen Wet IB 2001 en Successiewet 1956 voor 2020

In de handleidingen (voor banken/ verzekeraars) over gegevensaanlevering (renseignering) zijn voor de doelmatigheid diverse grensbedragen opgenomen waaronder u geen gegevensaanlevering hoeft te doen.
Getoond 1 tot 10 van 3718. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.