Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Woning- en hypotheekmarkt

1 tot 10 van 5100.
19 jun 2019 Nieuws

Op voorhand al rekening houden met verhuur bij hypotheekadvies?

De vraag die partijen verdeeld houdt is de vraag of de Adviseur rekening had moeten houden met de situatie dat Consument mogelijk in de toekomst zijn woning zou willen verhuren. Daarbij speelt ook de vraag of de Adviseur Consument expliciet had moeten wijzen op het verhuurbeleid van de geadviseerde geldverstrekker. Kortom, partijen zijn verdeeld of de Adviseur passend advies heeft gegeven.
19 jun 2019 Nieuws

Kamervragen over bouwvergunningen

Minister K.H. Ollongren heeft gereageerd op Kamervragen over het aantal bouwvergunningen in de eerste twee maanden van 2019.
18 jun 2019 Nieuws

Kamervragen over hypotheken voor duurhuurders

Minister Ollongren heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over hypotheken voor duurhuurders.
18 jun 2019 Nieuws

Kamervragen over het bericht 'Gratis wonen. Als je mee laat kijken in je bed'

Minister Ollongren heeft gereageerd op Kamervragen over het bericht ‘Gratis wonen. Als je mee laat kijken in je bed’.
17 jun 2019 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud Q3-2019

De Wet bevordering eigenwoningbezit stelt regels omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een financiële bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning.
17 jun 2019 Nieuws

BENG-eisen aangescherpt

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen.
14 jun 2019 Nieuws

Kifid: Adviseur voldoet niet aan informatieplicht

Zorgplicht Adviseur. De Commissie stelt vast dat Consument over de gevolgen van de omzetting van de Spaarhypotheek in onvoldoende mate is geadviseerd en hiermee niet heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht. Uit de informatiebrief en de bijbehorende brochures blijkt niet (expliciet) dat het gegarandeerde eindkapitaal komt te vervallen indien Consument ervoor kiest (een deel van) het spaarsaldo en de toekomstige premies te gaan beleggen. In tegenstelling tot hetgeen Adviseur stelt, is evenmin gebleken dat Consument aan de verstrekte polisaanhangels had moeten begrijpen dat niet meer dan het spaar- en beleggingssaldo wordt uitgekeerd bij leven op de einddatum. De Commissie wijst de vordering toe.
14 jun 2019 Nieuws

Toetsrente hypotheken Q3-2019

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2019 vastgesteld op 5%. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is.
11 jun 2019 Nieuws

Gemiddelde huurverhoging beperkt tot inflatie

Het gemiddelde aan huurverhogingen per woningcorporatie mag vanaf volgend jaar niet hoger zijn dan de inflatie. Corporaties kunnen voor extra investeringsruimte lokaal wel afspraken maken om deze gemiddelde huursstijging te verhogen met maximaal 1%.
7 jun 2019 Nieuws

Voortduren hoofdelijke verbondenheid voor hypotheek woning ex-partner naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

In deze rechterlijke uitspraak is aan de orde of een ex-partner kan worden gedwongen om zijn woning te verkopen indien ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid niet mogelijk blijkt omdat de bank weigert een nieuwe lening te verstrekken.
Getoond 1 tot 10 van 5100. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.