Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 1366.
21 dec 2021 Nieuws

Kamervragen over het afnemen van het aantal restitutiepolissen

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over het afnemen van het aantal restitutiepolissen.
17 dec 2021 Nieuws

Wijziging van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Op 1 maart 2017 is de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (hierna: Subsidieregeling) in werking getreden. Deze Subsidieregeling is oorspronkelijk ingezet ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag en is bedoeld om financiële belemmeringen voor het verstrekken van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen weg te nemen.
1 dec 2021 Nieuws

Zorgverzekering 2022

In diverse besluiten zijn de nieuwe cijfers voor 2022 bekend gemaakt.
17 nov 2021 Nieuws

De verdragsbijdrage en de woonlandfactor

Verdragsgerechtigden zijn personen die in het buitenland wonen en op grond van de Coördinatieverordening sociale zekerheid of op grond van een sociale zekerheidsverdrag recht hebben op zorg in hun woonland ten laste van Nederland.
9 nov 2021 Nieuws

Nnav wetsvoorstel afschaffen collectiviteitskorting

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. In 2021 was 61,6 procent van de verzekerden lid van een collectiviteit.
15 nov 2021 Nieuws

Begrijpelijke informatie voor verzekerden

Heldere informatie over de inhoud, de kwaliteit en de prijs van zorg is belangrijk voor verzekerden. Daarmee kunnen zij weloverwogen kiezen voor een zorgverzekering, zorgaanbieder of behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverzekeraars om verzekerden uiterlijk 12 november te informeren over de zorgverzekeringspremie en zo transparant mogelijk te zijn over het gecontracteerd zorgaanbod voor 2022.
1 nov 2021 Nieuws

Regeling geraamde gemiddelde nominale premie 2022

De geraamde gemiddelde nominale premie, bedoeld in artikel 2b, eerste lid, van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 1.522.
27 okt 2021 Nieuws

Verzekerdenmonitor 2021

Rapport over de ontwikkelingen in de Zorgverzekeringswet tot eind 2020. In de zorgverzekeringswet is de basisverzekering voor zorg (basispakket) geregeld.
20 okt 2021 Nieuws

Wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2022

Een van de wijzigingen betreft de gegevensuitwisseling tussen zorgverzekeraars en college van burgemeester en wethouders (e-mailadres/ telefoonnummer).
14 okt 2021 Nieuws

Monitor zorgverzekeringen 2021

Jaarlijks voert de Nederlandse Zorgautoriteit een monitor uit die de belangrijkste ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt in kaart brengt. Dit zijn de resultaten voor 2021.
Getoond 1 tot 10 van 1366. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.