Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
29 jul 2016 Nieuws

Aandachtspunten bestaande huiseigenaar die gaat samenwonen

Waar dient u uw relatie op te wijzen als hij/zij in het verleden als 'alleenstaande' een NHG hypotheek heeft gesloten en nu gaat samenwonen?
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Naast een reguliere check up van de bestaande verzekeringen (dekking, begunstiging) is het goed om de volgende punten aan te kaarten.

 1.  Indien er sprake is van een verblijvingsbeding - en geen testament, zal bij overlijden van de huidige huiseigenaar de langstlevende de hypotheek annuitair / lineair dienen voort te zetten. Voor zover er sprake is van een overgangsregeling 'bestaande hypotheken' zal deze vanwege het overlijden van de huidige huiseigenaar niet automatisch overgaan op de langstlevende (behoudens overgang wegens testament). Zie ook 'Verblijvingsbeding en behoud overgangsregime bestaande eigenwoningschuld?'.
 2. De NHG condities gelden niet automatisch voor de intrekkende partij. Hier dient dan ook eerst een verzoek bij de geldverstrekker voor ingediend te worden, om de NHG condities uit te breiden. Dit geldt ook als er sprake is van een huwelijk.

De bank moet conform artikel B1 van de Beheersaspecten (NHG) toetsen. Dit houdt in dat de 'intrekkende partij':

 • moet voldoen aan de op dat moment geldende Normen;
 • eigenaar van de woning door levering, hoofdelijk schuldenaar op de lening en bewoner van de woning moet zijn*;
 • als geldnemer in de leningovereenkomst moet worden vastgelegd (zie artikel A3).
 • Tenslotte moet de bank nog binnen 30 dagen bij NHG melden dat Tineke als geldnemer is toegevoegd (zie artikel B1 lid 4).

* Hier zijn wel kosten aan verbonden (notariskosten / overdrachtsbelasting).

Daarnaast is het van belang premiesplitsing van de overlijdensrisicoverzekering(en) correct toe te passen.

Doorverwijzing naar de notaris voor een testament is altijd verstandig. Leg een en ander qua dossiervorming goed vast richting consument.

Let op: bij een huwelijk zijn de NHG condities niet automatisch van kracht voor de intrekkende partner. Ook dan gelden de bovengenoemde voorwaarden voor uitbreiding van de NHG dekking.

 

Lees ook…

NHG Voorwaarden & Normen 2016-2 zijn bekend

Op donderdag 14 juli 2016 zijn de wetswijzigingen als gevolg van de Europese richtlijn Mortgage Credit Directive (MCD) in werking getreden. In verband met deze wetswijzigingen heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) de NHG-regelgeving aangepast, conform de eerder gepubliceerde uitgangspunten. De Voorwaarden & Normen 2016-2 zijn van toepassing op NHG-leningen, waarvoor vanaf 14 juli 2016 een aanvraag is ingediend.

Verblijvingsbeding en behoud overgangsregime bestaande eigenwoningschuld?

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat gezamenlijk een woning wordt aangekocht, terwijl de kopers niet gehuwd / geregistreerde partners zijn, maar 'samenwoners'. Wat gebeurt er bij overlijden van een van de partners, als er geen testament is, maar wel een samenlevingscontract (met verblijvingsbeding)?

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.