Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

1 tot 10 van 8988.
11 mrt 2021 Helpdesk

KEW en belastingaangifte 2020

Een relatie van ons kantoor heeft een KEW. De oude woning is begin 2019 verkocht en relatie is tijdelijk gaan huren. In maart 2020 is een koopovereenkomst getekend voor nieuwbouw. Transport is september 2020 geweest. De verzekeraar had de KEW-clausule van de polis gehaald. De premiebetaling is door blijven lopen, in afwachting van de nieuwe financiering en herplaatsing van de KEW-clausule (september 2020). Moet de spaarpolis nu in box 3 opgegeven worden als vermogen (peildatum 1 januari 2020)?
Edwin Zijdenbos 11 mrt 2021
Juist daarom :-) is in de casus de aankoop op maart 2020 gesteld (of welke willekeurige datum na 1 januari 2020 dan ook). Doordat bij het doen van de aangifte (op zijn vroegst 1 maart 2021) de feiten (alsnog) bekend zijn, is het een redelijke en nette fiscale oplossing/ goedkeuring.
Charlotte Sijmons 11 mrt 2021
interessant! Ik heb toch even een vraag hierover, want op het moment van doen van aangifte staat de handeling wel vast.. maar op het moment van peildatum 01-01-2020 nog niet, gaat dit dan alsnog goed?
15 feb 2021 Nieuws

Kamerbrief verkenning bouwsparen Nederlandse markt

Minister Hoekstra heeft naar aanleiding van een eerdere toezegging de uitkomsten van zijn verkenning naar de (on)mogelijkheden voor bouwsparen in de context van de Nederlandse woningmarkt aan de Tweede Kamer toegezonden.
Andre van Eck 15 feb 2021
Ik ken het duitse systeem van bouwsparen omdat ik dicht bij de oostgrens werk. Ook contacten in het verleden gehad met de Volksbank in combinatie met de Bausparkasse. Het is een ingenieus systeem en prima geschikt te maken voor de nederlandse markt. In duitsland is het gebruikelijk om bij de geboorte al een spaarcontract af te sluiten of bij bijzondere gelegenheden (examen of iets dergelijks). Kinderen hebben dan als zij uitvliegen al een behoorlijke spaarpot voor een eigen woning en de hypotheekleenrente staat ook al vast bij aanschaf bouwspaarcontract voor het deel van de hypotheek dat door de bouwspaarcontract(en) wordt afgedekt. Het restant wordt geleend bij de lokale bank. Reactie van de minister is magertjes.
14 jan 2021 Nieuws

Bijstellingsregeling directe belastingen 2021

Rectificatie Bijstellingsregeling directe belastingen 2021
In een aantal publicaties worden de wetten/ cijfers per 1 januari 2021 vastgelegd. O.a. de belastingschijven en eigenwoningforfait.
Nicole van de Wouw 4 jan 2021
Goedemorgen, Op de website van belastingdienst staat toch echt een ander IB tarief 2e schijf, nl 37,1%. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/overzicht_tarieven_en_schijven. Ook de tabel met Eigenwoningforfait klopt niet. WOZ waarde tussen € 75.000,- en € 1.110.000 wordt 0,5% in 2021. En bij hogere WOZ waarde is het EWF ook anders. Het lijkt erop dat de publicatie met verkeerde cijfers (uit 2020) is.
2 dec 2020 Kennis

Einde samenlevingscontract en eigenwoningregeling

De hypotheekrenteaftrek en eigenwoning leidt (ook) bij beëindiging van het samenlevingscontract tot fiscale geschillen. Dit terwijl de wet hier duidelijk in is. Hierna een praktijkcasus.
Hypotheek Visie Service Centrum 2 dec 2020
Hypotheekrente aftrek vervalt voor partner B is dus in feite omdat partner B géén Eigen woning en dus eigen woningschuld heeft. Aftrek bestond uitsluitend omdat dit als fiscaal partner werd toe bedeeld.
13 nov 2020 Nieuws

Tabellen overdrachtsbelasting

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer het tweede deel van de beantwoording van vragen naar aanleiding van het wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2021 toegezonden. Hij gaat ook in op vragen over de 'Wet differentiatie overdrachtsbelasting' (ovb).
Edwin Zijdenbos MFP - redactie Fintool 13 nov 2020
https://www.fintool.nl/30768/wet-differentiatie-overdrachtsbelasting.htm met toelichting woningwaardegrens.
Edwin Zijdenbos MFP - redactie Fintool 11 nov 2020
Dat zou op basis van de huidige stand van zaken inderdaad een ‘conclusie’ kunnen zijn. Het is vooralsnog wachten op aanname door de Eerste Kamer (7/8 december 2020) en uitsluitsel of het genoemde amendement daadwerkelijk wordt aangenomen. Een vervolgvraag is straks, als zo’n voorstel het haalt, of er overgangsrecht is voor getekende koopovereenkomsten voor 1 april 2021, welke na 1 april 2021 passeren. Zodra meer bekend is, laten wij dit in de Fintool nieuwsbrief weten.
John Bijlsma 11 nov 2020
Begrijp ik goed dat woningen die tussen 1 januari 2021 en 1 april 2021 passeren geen woningwaardegrens hebben?
Edwin Zijdenbos MFP - redactie Fintool.nl 10 nov 2020
Zie 'Whitepaper 'Overdrachtsbelasting'. De Eerste Kamer zal het voorstel 7/8 december 2020 behandelen. Tot die tijd zijn er nog moties/ amendementen waardoor oorspronkelijke voorstel wijzigt. Zodra meer bekend is, komt dit in de Fintool nieuwsbrief te staan.
Chantal Muller-Reerink 10 nov 2020
Goedemiddag, Is het inmiddels 100% definitief dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting doorgaat? Ik heb begrepen dat dit nog in de kamer besproken moest worden, maar kan dit nu nergens meer terugvinden. Mvg, Chantal Muller-Reerink
16 jul 2020 Nieuws

Worden huizenprijzen beïnvloed door financieringsruimte kopers of woningtekort?

DNB stelt dat de verdrievoudiging van de Nederlandse huizenprijzen over de afgelopen 25 jaar vooral samenhangt met toegenomen financieringsruimte van kopers, en minder met veranderingen van het woningentekort.
Jeroen Bouwmeesters 16 okt 2020
Ik ben sinds 1995 werkzaam als hypotheekadviseur en denk dat wij nu een heel groot probleem tegemoet gaan. De lage rentes zorgen er inderdaad voor dat de mensen de waarde van geld niet meer inzien, ze kijken alleen naar maandlasten. Mijns inziens hadden we de prijsstijgingen kunnen tegenhouden door de regels m.b.t. het verstrekken van nieuwe hypotheken te verscherpen. Helaas hebben wij niets geleerd van de vorige crisis 2008-2013.
5 okt 2020 Nieuws

Fiscaal geruisloze voortzetting SEW

Een huiseigenaar wenste het tegoed op de bankspaarrekening in te brengen in de nieuwe bankspaarrekening. Vanwege de verpanding SEW aan de woning die in de verkoop stond, kon nog geen fiscaal geruisloze voortzetting opgestart worden.
Edwin Zijdenbos 5 okt 2020
Verzekeringnemer dient hier inderdaad progressief af te rekenen over rentebestanddeel. Rechtspraak ging over (onterechte) klacht richting adviseur. Wellicht aardig om te lezen: http://www.fintool.nl/27522/whitepaper-afkoop-kew-verbouwingen-wat.htm
Chantal Muller-Reerink 5 okt 2020
Goedemorgen, In deze casus wordt aangegeven dat het opgebouwde vermogen gebruikt gaat worden voor verbouwing. Hoeft de klant dan niet fiscaal af te rekenen? Want het geld wordt feitelijk niet gebruikt ter aflossing van de eigenwoningschuld.
27 feb 2020 Nieuws

Oefen met situaties uit de praktijk

Benieuwd wat u al weet over hypotheken, huurtoeslag of een ander onderwerp? De Belastingdienst heeft een aantal oefen casussen met uitwerkingen beschikbaar gesteld.
Edwin Zijdenbos 13 mrt 2020
De Belastingdienst heeft een terugkoppeling gegeven. Letterlijk is de vraag of 'Taxatiekosten voor de waardebepaling van de woning' een aftrekpost is. Fiscaal is dat dan (nog) niet het geval, want het kan zijn dat relatie geheel geen financiering nodig heeft, of 'voor de lol' een indicatie wenst van de waarde van de woning. Taxatiekosten worden pas aftrekbaar als ze zien op een box 1 financiering. In de context van het rijtje, is dat een 'aanname' die wel logisch was, maar het 'instinkertje' is dat het nog geen feit is. Vandaar dat het (nog) niet meetelt als aftrekpost. De medewerkster neemt 'argumentatie' wel mee in de evaluatie, dus of een ruimere uitleg (waarom geen aftrekpost), of wel een aftrekpost (want ziet op box 1 financiering).
Edwin Zijdenbos 27 feb 2020
We hebben uw (terechte) opmerking aangekaart bij de Belastingdienst. Wordt vervolgd.
Niels Kuiper 27 feb 2020
Is het antwoord van vraag 4 van de uitwerking test Belasingdienst wel correct? Naar mijn mening zijn de taxatiekosten nodig om de hypothecaire lening te kunnen verkrijgen en daarmee ook fiscaal aftrekbaar. Ik hoor graag.
10 jan 2019 Kennis

Aflossingsstand berekenen

Snel de aflossingsstand berekenen? Met de invoer van een paar variabelen heeft u direct de aflosstand bepaald.
Marc Rosenboom 4 feb 2020
Handig tooltje
16 dec 2019 Nieuws

Hypotheekschuld na looptijd mogelijk problematisch voor gepensioneerden

Voor vijf tot tien procent van de gepensioneerden met een aflossingsvrije hypotheek, geldt dat de betaalbaarheid van hun restschuld na het verstrijken van de looptijd mogelijk problematisch is. Het opnieuw afsluiten van een langlopende, aflossingsvrije lening is vaak niet mogelijk.
Mario van Teijlingen 16 dec 2019
Ik heb misschien te vlug gelezen maar ik mis in de analyse de hoogte van de schuld als mitigant. Misschien is de last wel een probleem qua inkomen maar kan door verkoop (als de schuld laag is) een aanzienlijk deel van de verwachte probleemgevallen tot in lengte van jaren probleemloos blijven wonen. Ik krijg een beetje paniekerig gevoel (10%-20% problematische betalers vind ik alarmfase 1) van het artikel maar vraag me af of dat terecht is.
Getoond 1 tot 10 van 8988. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.