Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Reacties

1 tot 10 van 8991.
21 jul 2021 Nieuws

Angst bij de financiële sector door toekomstplannen AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil erg graag de financiële sector in de gaten houden door middel van dataverzameling. Op die manier kan de AFM sneller misstanden aan het licht brengen. De sector denkt hier minder positief over.
Nico van der Zee 21 jul 2021
Big data gesorteerd en geanalyseerd door algoritmen met een hoog abstractie niveau zullen leiden tot conclusies, die op gespannen voet staan met feiten en de werkelijkheid. Kortom we staan voor een nieuwe toeslagenaffaire, die ontstond met dezelfde methode. Niet doen dus
28 mei 2021 Nieuws

Opnemen van studieschulden in het BKR-register

Minister I. van Engelshoven gaf antwoord op Kamervragen over het opnemen van studieschulden in het BKR-register.
Rutger Poort 28 mei 2021
Bizar en logisch tegelijk. Bizar want studieschulden van 40K/50K worden zijn regel dan uitzondering en het is erg makkelijk om die te verzwijgen. Ook naar andere verplichtingen in de toekomst. Logisch ook, want de studieschulden zijn verstrekt zonder verdere toetsing of het überhaupt passend is en of aansluit op de situatie van de student. Waar de overheid soms doorslaat in andere regelgeving blijft men hier maar om de hete brei heen draaien. De toekomst zal uitwijzen hoe dit probleem (want zo kun je het toch wel stellen) uitpakt. Indien geen registratie bij het BKR, dan verplicht een DUO-uitdraai aanleveren.
29 jul 2021 Nieuws

Kamervragen Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Minister Koolmees gaf antwoord op Kamervragen over de Tweede Kamerbrief van 26 maart 2021 'Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen'.
Nico van der Zee 27 mei 2021
In de eind negentiger jaren van de vorige eeuw was er de WAZ, een verplichte AOV voor zelfstandigen. Die is een mislukking gebleken, want hij werd afgeschaft in 2004 . De premie was hoog en de uitkering laag.
11 mrt 2021 Helpdesk

KEW en belastingaangifte 2020

Een relatie van ons kantoor heeft een KEW. De oude woning is begin 2019 verkocht en relatie is tijdelijk gaan huren. In maart 2020 is een koopovereenkomst getekend voor nieuwbouw. Transport is september 2020 geweest. De verzekeraar had de KEW-clausule van de polis gehaald. De premiebetaling is door blijven lopen, in afwachting van de nieuwe financiering en herplaatsing van de KEW-clausule (september 2020). Moet de spaarpolis nu in box 3 opgegeven worden als vermogen (peildatum 1 januari 2020)?
Edwin Zijdenbos 11 mrt 2021
Juist daarom :-) is in de casus de aankoop op maart 2020 gesteld (of welke willekeurige datum na 1 januari 2020 dan ook). Doordat bij het doen van de aangifte (op zijn vroegst 1 maart 2021) de feiten (alsnog) bekend zijn, is het een redelijke en nette fiscale oplossing/ goedkeuring.
Charlotte Sijmons 11 mrt 2021
interessant! Ik heb toch even een vraag hierover, want op het moment van doen van aangifte staat de handeling wel vast.. maar op het moment van peildatum 01-01-2020 nog niet, gaat dit dan alsnog goed?
15 feb 2021 Nieuws

Kamerbrief verkenning bouwsparen Nederlandse markt

Minister Hoekstra heeft naar aanleiding van een eerdere toezegging de uitkomsten van zijn verkenning naar de (on)mogelijkheden voor bouwsparen in de context van de Nederlandse woningmarkt aan de Tweede Kamer toegezonden.
Andre van Eck 15 feb 2021
Ik ken het duitse systeem van bouwsparen omdat ik dicht bij de oostgrens werk. Ook contacten in het verleden gehad met de Volksbank in combinatie met de Bausparkasse. Het is een ingenieus systeem en prima geschikt te maken voor de nederlandse markt. In duitsland is het gebruikelijk om bij de geboorte al een spaarcontract af te sluiten of bij bijzondere gelegenheden (examen of iets dergelijks). Kinderen hebben dan als zij uitvliegen al een behoorlijke spaarpot voor een eigen woning en de hypotheekleenrente staat ook al vast bij aanschaf bouwspaarcontract voor het deel van de hypotheek dat door de bouwspaarcontract(en) wordt afgedekt. Het restant wordt geleend bij de lokale bank. Reactie van de minister is magertjes.
14 jan 2021 Nieuws

Bijstellingsregeling directe belastingen 2021

Rectificatie Bijstellingsregeling directe belastingen 2021
In een aantal publicaties worden de wetten/ cijfers per 1 januari 2021 vastgelegd. O.a. de belastingschijven en eigenwoningforfait.
Nicole van de Wouw 4 jan 2021
Goedemorgen, Op de website van belastingdienst staat toch echt een ander IB tarief 2e schijf, nl 37,1%. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/overzicht_tarieven_en_schijven. Ook de tabel met Eigenwoningforfait klopt niet. WOZ waarde tussen € 75.000,- en € 1.110.000 wordt 0,5% in 2021. En bij hogere WOZ waarde is het EWF ook anders. Het lijkt erop dat de publicatie met verkeerde cijfers (uit 2020) is.
2 dec 2020 Kennis

Einde samenlevingscontract en eigenwoningregeling

De hypotheekrenteaftrek en eigenwoning leidt (ook) bij beëindiging van het samenlevingscontract tot fiscale geschillen. Dit terwijl de wet hier duidelijk in is. Hierna een praktijkcasus.
Hypotheek Visie Service Centrum 2 dec 2020
Hypotheekrente aftrek vervalt voor partner B is dus in feite omdat partner B géén Eigen woning en dus eigen woningschuld heeft. Aftrek bestond uitsluitend omdat dit als fiscaal partner werd toe bedeeld.
13 nov 2020 Nieuws

Tabellen overdrachtsbelasting

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer het tweede deel van de beantwoording van vragen naar aanleiding van het wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2021 toegezonden. Hij gaat ook in op vragen over de 'Wet differentiatie overdrachtsbelasting' (ovb).
Edwin Zijdenbos MFP - redactie Fintool 13 nov 2020
https://www.fintool.nl/30768/wet-differentiatie-overdrachtsbelasting.htm met toelichting woningwaardegrens.
Edwin Zijdenbos MFP - redactie Fintool 11 nov 2020
Dat zou op basis van de huidige stand van zaken inderdaad een ‘conclusie’ kunnen zijn. Het is vooralsnog wachten op aanname door de Eerste Kamer (7/8 december 2020) en uitsluitsel of het genoemde amendement daadwerkelijk wordt aangenomen. Een vervolgvraag is straks, als zo’n voorstel het haalt, of er overgangsrecht is voor getekende koopovereenkomsten voor 1 april 2021, welke na 1 april 2021 passeren. Zodra meer bekend is, laten wij dit in de Fintool nieuwsbrief weten.
John Bijlsma 11 nov 2020
Begrijp ik goed dat woningen die tussen 1 januari 2021 en 1 april 2021 passeren geen woningwaardegrens hebben?
Edwin Zijdenbos MFP - redactie Fintool.nl 10 nov 2020
Zie 'Whitepaper 'Overdrachtsbelasting'. De Eerste Kamer zal het voorstel 7/8 december 2020 behandelen. Tot die tijd zijn er nog moties/ amendementen waardoor oorspronkelijke voorstel wijzigt. Zodra meer bekend is, komt dit in de Fintool nieuwsbrief te staan.
Chantal Muller-Reerink 10 nov 2020
Goedemiddag, Is het inmiddels 100% definitief dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting doorgaat? Ik heb begrepen dat dit nog in de kamer besproken moest worden, maar kan dit nu nergens meer terugvinden. Mvg, Chantal Muller-Reerink
16 jul 2020 Nieuws

Worden huizenprijzen beïnvloed door financieringsruimte kopers of woningtekort?

DNB stelt dat de verdrievoudiging van de Nederlandse huizenprijzen over de afgelopen 25 jaar vooral samenhangt met toegenomen financieringsruimte van kopers, en minder met veranderingen van het woningentekort.
Jeroen Bouwmeesters 16 okt 2020
Ik ben sinds 1995 werkzaam als hypotheekadviseur en denk dat wij nu een heel groot probleem tegemoet gaan. De lage rentes zorgen er inderdaad voor dat de mensen de waarde van geld niet meer inzien, ze kijken alleen naar maandlasten. Mijns inziens hadden we de prijsstijgingen kunnen tegenhouden door de regels m.b.t. het verstrekken van nieuwe hypotheken te verscherpen. Helaas hebben wij niets geleerd van de vorige crisis 2008-2013.
5 okt 2020 Nieuws

Fiscaal geruisloze voortzetting SEW

Een huiseigenaar wenste het tegoed op de bankspaarrekening in te brengen in de nieuwe bankspaarrekening. Vanwege de verpanding SEW aan de woning die in de verkoop stond, kon nog geen fiscaal geruisloze voortzetting opgestart worden.
Edwin Zijdenbos 5 okt 2020
Verzekeringnemer dient hier inderdaad progressief af te rekenen over rentebestanddeel. Rechtspraak ging over (onterechte) klacht richting adviseur. Wellicht aardig om te lezen: http://www.fintool.nl/27522/whitepaper-afkoop-kew-verbouwingen-wat.htm
Chantal Muller-Reerink 5 okt 2020
Goedemorgen, In deze casus wordt aangegeven dat het opgebouwde vermogen gebruikt gaat worden voor verbouwing. Hoeft de klant dan niet fiscaal af te rekenen? Want het geld wordt feitelijk niet gebruikt ter aflossing van de eigenwoningschuld.
Getoond 1 tot 10 van 8991. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.