Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

11 tot 20 van 8979.
6 feb 2018 Kennis

30 procent regeling

Als u in Nederland komt werken, maakt u mogelijk extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Maar welke impact heeft dit op de maximale hypotheek en bijbehorende hypotheekrenteaftrek?
Edwin Zijdenbos 12 feb 2018
Het rekenmodel klopt wel. Indien in de groene cel €52.500 ingevuld wordt, is de verhoging €22.500, zijnde 30% van €75.000. De €22.500 is dan onbelast. Waar het in dit rekenmodel om gaat is niet de IB-heffing, maar de grondslag van het toetsinkomen voor de berekening van de maximale hypotheek.
Erik Nauta 9 feb 2018
Mijn inziens klopt de excel niet, zover mij bekend hoeft er over 30% vh inkomen geen belasting te worden betaald, wat maakt dat je netto meer over houdt. in het geval van 75000 hoeft er dus over 22500 geen belasting worden te worden betaald. Dit voordeel is veel kleiner (ook bruto) dan de geschetste bedragen.
29 jan 2018 Nieuws

AFM pleit voor provisietransparantie schadeverzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op de consultatie van het Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie door het ministerie van Financiën. De AFM pleit in de consultatiereactie onder meer voor actieve transparantie over de hoogte van de provisie bij schadeverzekeringen.
Milko Berghout 17 nov 2017
De informatiebehoefte over de kosten is bij consumenten groot: 87% wil dat de financiële dienstverlener hen actief wijst op de advies- en afsluitkosten van een schadeverzekering. Dit blijkt uit de AFM Consumentenmonitor van oktober 2017 in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. Ik heb nog nooit een klant gehad die hierom heeft gevraagd. Natuurlijk wil iedereen precies weten wat wij verdienen als je daar specifiek om vraagt, maar geen klant denk daaraan en vraagt het aan zijn/haar tussenpersoon. Dus wat voor waarde kun je ontlenen aan zo'n onderzoek.
Milko Berghout 17 nov 2017
Ik ben het er helemaal mee eens. Iedereen moet voortaan vermelden wat ze aan een product verdienen, de supermarkt, de autoverkoper, de kledingwinkel en ja, ook de AFM moet de salarissen van de AFM medewerkers volledig transparant maken.
15 nov 2017 Nieuws

Uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (wetsvoorstel)

Het recht op aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld ontstaat als het eigenwoningforfait (EWF) hoger is dan de daarop drukkende aftrekbare kosten. De aftrek wordt gesteld op het verschil tussen beide posten. Belangrijke reden voor de introductie van deze maatregel met ingang van 2005 was om de aflossing van de eigenwoningschuld te bevorderen. De regeling Hillen heeft tot gevolg dat de inkomsten uit de eigen woning de facto op nihil worden gesteld.
Milko Berghout 6 nov 2017
Stel dat je na 25 jaar stopt met aflossen en de lening aflossingsvrij voortzet.... In de meeste gevallen is er dan toch géén renteaftrek meer, juist vanwege de bijtelling.
30 okt 2017 Nieuws

Verzekeraar struikelt zelf over schadeclaim

Een verzekerde struikelt tijdens een bezoek over zijn voeten en is op een salontafel van glas gevallen. De AVP-verzekeraar wijst de schadeclaim van consument af.
Berend Tooms 30 okt 2017
Heel mooi "geval". Deze is bij ons bekend onder "een polis met een saunaclausule". Cliënt van ons kantoor overkwam iets soortgelijks zo'n 25 jaar geleden, maar dan tijdens een bezoek aan een sauna. Werd afgewezen, maar na ons nadrukkelijk volhouden zoals hier weergegeven besloot de verzekeraar te betalen. Nu wilde het geval dat deze cliënt vaak om 7.15 uur al begon met drinken, nadat hij om 7.14 uur was gestopt. Kon ook elk ander willekeurig genomen tijdstip zijn overigens. Dat was er uiteraard de oorzaak van dat hij over zijn eigen voeten struikelde, maar daar had de verzekeraar geen kennis van.
9 feb 2017 Nieuws

Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen

Staatssecretaris Wiebes informeerde de Tweede Kamer over het vervallen van de tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen.
Kees de Bruyn 9 aug 2017
18 dec 2017 Nieuws

Regeling hypothecair krediet 2018

Consultatie van de Regeling hypothecair krediet 2018 tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2018 en aanpassing van de berekening van de toegestane financieringslast onder meer voor hypothecair krediet dat is bedoeld voor meerdere consumenten.
Edwin Zijdenbos 20 jul 2017
De tabellen zijn nog niet beschikbaar. Als deze bekend zijn, zal dit direct in de Fintool nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden. Minister Blok stelt dat een en ander tijdig bekend zal zijn voor adviseurs: "Daarbij merk ik op dat nu al bekend is dat de maximale loan-to-value (LTV) van hypotheken per 1 januari 2018 zal wijzigen. Hiermee kunnen hypotheekverstrekkers, -adviseurs en aanvragers tijdig rekening houden. Door tijdig te anticiperen op deze nieuwe normen wordt onzekerheid voor consumenten voorkomen. Ook de inkomensnormen kunnen daarna nog wijzigen, maar ook deze wijzigingen zijn ruim van tevoren bekend. Bovendien hoeft de wijziging van de inkomensnormen niet te leiden tot een beperking van de leencapaciteit." , zie, vraag 9, Kamervragen
Jamie Hilgersom 20 jul 2017
Waar zijn de tabellen 2018? Lijkt me noodzakelijk vanwege MCD dat deze zeer spoedig beschikbaar komen om de impact verstrekkingsnormen op inkomen 2017 en 2018 te kunnen duiden richting oriënteerders...
28 jan 2014 Nieuws

Stamrecht ontstaan uit eerdere eenmanszaak, valt deze ook onder voorstel BP2014?

Helpdeskvraag
Hoe zit het met stamrechten die geruisloos vanuit de eenmanszaak ingebracht zijn in een BV (niet zijnde specifiek een stamrecht-BV dus).
Berend Tooms 18 jul 2017
Ik kan me niet herinneren iets gelezen te hebben over een fiscaal gunstige regeling tbv afkoop van een stamrecht dat ontstaan is uit een geruisloze inbreng. Is daar al iets over bekend?
11 jul 2017 Nieuws

AOV en lijfrenteverzekeringen ZZP’ers

Van de 873 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalde in 2015 bijna 20 procent premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) en ruim 10 procent premie voor een lijfrente.
Kars Karssen 11 jul 2017
Het is goed om ook te onderzoeken/publiceren wat de financiële gevolgen waren bij de niet-verzekerde ZZP'ers die arbeidsongeschikt zijn geraakt.
25 mei 2017 Nieuws

Koersrisico bij naderen expiratiedatum voor rekening verzekeringnemer

Een consument heeft bij Kifid een klacht ingediend vanwege het 'verzuim' (volgens consument) van zijn adviseur. De adviseur had verzekeringnemer moeten attenderen op het feit dat de uitkering voor expiratie nog fors kon dalen als gevolg van koerswisselingen en dat de mogelijkheid bestond om de verzekering om te zetten naar een minder risicovolle belegging.
Berend Tooms 26 mei 2017
Soms zijn de uitspraken van het Kifid onnavolgbaar
24 mei 2017 Nieuws

Wetsvoorstel over functioneren VvE door Eerste Kamer

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.
Berend Tooms 24 mei 2017
Hoofdelijk aansprakelijk, dus ook registratie BKR?
Getoond 11 tot 20 van 8979. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.