Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

11 tot 20 van 8976.
9 feb 2017 Nieuws

Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen

Staatssecretaris Wiebes informeerde de Tweede Kamer over het vervallen van de tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen.
Kees de Bruyn 9 aug 2017
18 dec 2017 Nieuws

Regeling hypothecair krediet 2018

Consultatie van de Regeling hypothecair krediet 2018 tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2018 en aanpassing van de berekening van de toegestane financieringslast onder meer voor hypothecair krediet dat is bedoeld voor meerdere consumenten.
Edwin Zijdenbos 20 jul 2017
De tabellen zijn nog niet beschikbaar. Als deze bekend zijn, zal dit direct in de Fintool nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden. Minister Blok stelt dat een en ander tijdig bekend zal zijn voor adviseurs: "Daarbij merk ik op dat nu al bekend is dat de maximale loan-to-value (LTV) van hypotheken per 1 januari 2018 zal wijzigen. Hiermee kunnen hypotheekverstrekkers, -adviseurs en aanvragers tijdig rekening houden. Door tijdig te anticiperen op deze nieuwe normen wordt onzekerheid voor consumenten voorkomen. Ook de inkomensnormen kunnen daarna nog wijzigen, maar ook deze wijzigingen zijn ruim van tevoren bekend. Bovendien hoeft de wijziging van de inkomensnormen niet te leiden tot een beperking van de leencapaciteit." , zie, vraag 9, Kamervragen
Jamie Hilgersom 20 jul 2017
Waar zijn de tabellen 2018? Lijkt me noodzakelijk vanwege MCD dat deze zeer spoedig beschikbaar komen om de impact verstrekkingsnormen op inkomen 2017 en 2018 te kunnen duiden richting oriënteerders...
28 jan 2014 Nieuws

Stamrecht ontstaan uit eerdere eenmanszaak, valt deze ook onder voorstel BP2014?

Helpdeskvraag
Hoe zit het met stamrechten die geruisloos vanuit de eenmanszaak ingebracht zijn in een BV (niet zijnde specifiek een stamrecht-BV dus).
Berend Tooms 18 jul 2017
Ik kan me niet herinneren iets gelezen te hebben over een fiscaal gunstige regeling tbv afkoop van een stamrecht dat ontstaan is uit een geruisloze inbreng. Is daar al iets over bekend?
11 jul 2017 Nieuws

AOV en lijfrenteverzekeringen ZZP’ers

Van de 873 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalde in 2015 bijna 20 procent premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) en ruim 10 procent premie voor een lijfrente.
Kars Karssen 11 jul 2017
Het is goed om ook te onderzoeken/publiceren wat de financiële gevolgen waren bij de niet-verzekerde ZZP'ers die arbeidsongeschikt zijn geraakt.
25 mei 2017 Nieuws

Koersrisico bij naderen expiratiedatum voor rekening verzekeringnemer

Een consument heeft bij Kifid een klacht ingediend vanwege het 'verzuim' (volgens consument) van zijn adviseur. De adviseur had verzekeringnemer moeten attenderen op het feit dat de uitkering voor expiratie nog fors kon dalen als gevolg van koerswisselingen en dat de mogelijkheid bestond om de verzekering om te zetten naar een minder risicovolle belegging.
Berend Tooms 26 mei 2017
Soms zijn de uitspraken van het Kifid onnavolgbaar
24 mei 2017 Nieuws

Wetsvoorstel over functioneren VvE door Eerste Kamer

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.
Berend Tooms 24 mei 2017
Hoofdelijk aansprakelijk, dus ook registratie BKR?
7 apr 2017 Nieuws

Vragen en antwoorden afkoop pensioen eigen beheer

Download: Beschikbaar vanaf Basic abonnement
De belastingdienst heeft maar liefst 19 vragen en antwoorden beantwoord over afkoop pensioen eigen beheer.
Edwin Seinen 28 apr 2017
Stel de uitkeringen (man is 72 jaar) van het in eigen beheer opgebouwde pensioen zijn al ingegaan, kan deze dan nog wel worden omgezet in een ODV voor het verkrijgen van een lijfrente...?
27 mrt 2017 Nieuws

Rechter verwerpt aantijgingen tegen stichting BKR

De Rechtbank Den Haag wijst de aantijgingen tegen stichting BKR in kort geding volledig af. De uitspraak erkent zowel de wettelijke taak van stichting BKR als verantwoordelijke voor het kredietregistratiestelsel, als haar taak om hier correcte voorlichting over te geven. De rechter stelt het maatschappelijke belang van correcte en transparante voorlichting over de mogelijkheid om registraties te verwijderen boven het commerciële belang van bureaus die claimen terechte registraties uit te kunnen wissen.
L.W.J. Rensen 27 mrt 2017
De uitspraak is genuanceerder dan uw bericht ons wil doen geloven. Beide partijen betalen de helft van de proceskosten. Inderdaad lees de volledige uitspraak.
22 feb 2017 Nieuws

Wetsvoorstel over functioneren Verenigingen van Eigenaren door Tweede Kamer

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. Zij zullen het onderhoud dan van keer tot keer moeten betalen.
Berend Tooms 22 feb 2017
Flauwekul natuurlijk. 0,5% is nog niet eens voldoende voor een serieuze schilderbeurt. Voorbeeld (praktijk) Kleine VvE, herbouwwaarde 1.2 milj, 10 appartementen, schilderen kost 10-15K, reservering dus 6K (0,5% van 1.2 milj.). Koop je, iets gechargeerd, net de verf voor. Bovendien..... wie gaat de herbouwwaarde bepalen? In veel gevallen heeft niemand enig idee. Trouwens ook niet of het verzekerd is, waar het verzekerd is (als al) en voor hoeveel. Om nog maar eens wat te noemen. Veel VvE's, uiteraard de kleinere, bestaan alleen in het kadaster. Niet terug te vinden in de KvK (ook al zo'n ding). Gaat niets van komen. Behalve als er iemand een appartement wenst te verkopen. Dan vraagt elke bank om een MJOP en wil iets van een reservering zien. Dan is Leiden in last. Dan breekt de ...... soms uit is onze ervaring in grote steden. Meewerken aan het optuigen van iets dergelijks is niet vanzelfsprekend.
28 feb 2018 Kennis

Boeterente rekenmodel

Bereken de boeterente van een tussentijdse aflossing van een bestaande hypotheek.
Adam Molengraaf 20 feb 2017
Is het werkelijk zo simpel. Gaat u niet voorbij aan het feit dat de bank in een geval van een annuïteiten- dan wel een lineaire hypotheek in de resterende maanden per maand steeds minder rente derft dan b.v. een aflossingsvrije of een spaarhypotheek waarbij dit voorbeeld een uitstekend middel is. Het voorbeeld gaat uit van een rentederving van een constant bedrag per de nog resterende maanden. Mijns inziens is dat niet juist. Maar hoe is dan de berekening???????
Getoond 11 tot 20 van 8976. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.