Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2931 tot 2940 van 3105.
28 sep 2006 Nieuws

Nieuwe inkomensvoorziening voor oudere werklozen

Voor oudere werknemers die op of na 1 oktober 2006 werkloos worden, komt er na afloop van de WW een speciale uitkering. Deze zogeheten inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) ligt op minimumniveau. Degenen die na hun 50ste werkloos worden, hoeven niet eerst hun vermogen aan te spreken om voor de uitkering in aanmerking te komen. Als de eerste werkloosheidsdag na de 60ste verjaardag valt, wordt ook niet gekeken naar het inkomen van de partner. Het gaat om een tijdelijke regeling die in 2010 wordt geëvalueerd. Het kabinet stelt de regeling open voor oudere werknemers die voor 1 juli 2011 werkloos zijn geworden. Het wetsvoorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de nieuwe inkomensvoorziening regelt, is ingediend bij de Tweede Kamer.
20 sep 2006 Nieuws

'Nederland staat er sterk voor’

Het kabinet heeft met zijn ingrepen van de afgelopen regeerperiode "een stevige basis gelegd" voor de komende jaren. zei koningin Beatrix dinsdagmiddag in de troonrede.
8 sep 2006 Nieuws

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening timmert aan de weg

De naam van het nieuwe klachtenloket voor de financiële dienstverlening is definitief: vanaf januari 2007 kan de consument met al zijn klachten op financieel gebied terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg KiFiD genoemd. De officiële website is inmiddels gelanceerd.
1 sep 2006 Nieuws

200 miljoen aan sociale zekerheidsfraude opgespoord

Vorig jaar is er zo'n 200 miljoen euro aan fraude met uitkeringen en premies opgespoord. Dit staat in de Integrale Rapportage Handhaving 2005, die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
31 aug 2006 Nieuws

WGA-premie in 2007 naar verwachting ongeveer 0,7 procent

In 2007 gaan werkgevers die het WGA-risico (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) verzekeren bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) naar verwachting gemiddeld ongeveer 0,7 procent premie betalen, waarbij de premie per werkgever kan verschillen. Het UWV verwacht dat de lastendekkende WGA-premie zal uitkomen op gemiddeld ongeveer 0,2 procent. Daarbovenop komt een opslag van 0,47 procent. Deze opslag is nodig voor gelijkwaardige concurrentiemogelijkheden tussen het UWV en particuliere verzekeraars. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de hoogte van de opslag gepubliceerd in de Staatscourant.
24 aug 2006 Nieuws

'Voeg spaarloon en levensloop samen'

Het spaarloon en de levensloopregeling voor het sparen van verlof moeten worden samengevoegd. Zo’n geïntegreerde spaarregeling zou dan gebruikt kunnen worden voor alle situaties waarin mensen hun inkomen tijdelijk verliezen.
23 aug 2006 Nieuws

Werkgever kan kosten zieke makkelijker verhalen

Werkgevers kunnen de kosten die ze maken om een zieke werknemer weer aan de slag te krijgen straks gemakkelijker verhalen als een derde aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid. Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en minister Piet Hein Donner van Justitie zullen hiertoe de wet aanpassen.
22 aug 2006 Nieuws

Extraatje voor mensen met nabestaandenuitkering

Mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) krijgen er 115,92 euro bruto per jaar bij. Deze toeslag wordt vanaf januari 2007 uitbetaald in maandelijkse termijnen van 9,66 euro.
21 aug 2006 Nieuws

‘Bedrijfsleven afwachtend over gevolgen vergrijzing’

Bijna de helft van Nederlandse bedrijven neemt een afwachtende houding aan als het gaat over de gevolgen van de vergrijzing. Zo’n 55 procent is zich bewust van de vergrijzing en neem voorzorgsmaatregelen, zo’n 45 procent doet voorlopig nog niets.
16 aug 2006 Nieuws

Deloitte: Pensioenopbouw over voorperiode niet meer mogelijk

Het was altijd mogelijk om pensioen op te bouwen over de voorperiode (voordat een BV formeel was opgericht). Vooral directeurgrootaandeelhouders (DGA’s) maakten dankbaar gebruik van deze mogelijkheid. Volgens Deloitte Actuariaat & Pensioen wijzen twee recente rechtbankuitspraken erop dat deze mogelijkheid zijn langste tijd gehad heeft.
Getoond 2931 tot 2940 van 3105. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.