Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2931 tot 2940 van 3026.
17 jun 2005 Nieuws

Leeftijdsdiscriminatie ligt op de loer bij omzetting prepensioen

In een groot aantal nieuwe CAO-afspraken wordt de bestaande VUT- of prepensioenregeling voor 55-plussers gecontinueerd, conform het fiscale overgangsregime van de Wet VUT, Prepensioen en Levensloop (Wet VPL). Daarbij worden volgens Watson Wyatt de eventuele gevolgen ten aanzien van leeftijdsdiscriminatie vaak onderschat.
15 jun 2005 Nieuws

UWV: premies WAO en WW kunnen omlaag

De reserves in de belangrijkste WAO- en WW-fondsen zijn eind 2005 zo groot, dat de premies volgend jaar omlaag kunnen. Het totale vermogen van de fondsen die UWV beheert, neemt dit jaar af met 552 miljoen euro. Eind 2004 was het totale vermogen 10.973 miljoen euro, eind 2005 resteert naar verwachting een vermogen van 10.421 miljoen euro. Dat staat in de Juninota, die UWV naar minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gestuurd.
15 jun 2005 Nieuws

‘Hoger ziekteverzuim teken van aantrekkende economie’

Werknemers melden zich steeds vaker ziek. In het eerste kwartaal van 2005 is een hoger verzuim gemeld dan in dezelfde periode een jaar geleden. Het is voor het eerst na jaren dat het verzuim weer stijgt. Werknemers melden zich vooral vaker ziek voor een kortdurende periode. Het aantal mensen die langdurig door ziekte afwezig zijn, neemt nog altijd af.
6 jun 2005 Nieuws

Veel onduidelijkheid over extra belasting gouden handdruk

De duidelijkheid die staatssecretaris Joop Wijn van Financiën afgelopen week dacht te scheppen over de extra belasting op ontslagvergoedingen heeft tot veel onduidelijkheid geleid. Juristen en fiscalisten, maar ook belangenbehartigers van werknemers en werkgevers vinden de regels en de uitleg verwarrend, aldus Het Financieele Dagblad.
2 jun 2005 Nieuws

Verzekeraars pleiten voor een private WGA

Verzekeraars zien nog maar weinig heil in een WIA, die zowel door het UWV als de verzekeraars wordt uitgevoerd. In het blad van het Verbond van Verzekeraars spreken Jos Baeten (Fortis), Niek Hoek (Delta Lloyd Groep), Kick van der Pol (Interpolis) en Ludo Wijngaarden (Nationale-Nederlanden) zich uit vóór een private WGA.
1 jun 2005 Nieuws

‘Maatregelen om fraude in reïntegratiebranche te voorkomen’

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil maatregelen nemen om mogelijke fraude in de reïntegratiebranche te voorkomen. Aanleiding is een verkenning van TNO naar de mogelijke risico’s op fraude en oneigenlijk gebruik van reïntegratiegelden.
24 mei 2005 Nieuws

Recht op zorgverlof voor werknemer

Werknemers hebben per 1 juni 2005 het wettelijke recht onbetaald verlof op te nemen om te zorgen voor hun partner, kind of ouder met een levensbedreigende ziekte. De Eerste Kamer heeft onlangs met dit voorstel ingestemd. De totale duur van dit zorgverlof is maximaal zesmaal de wekelijkse arbeidsduur in een periode van twaalf achtereenvolgende maanden, bij voorkeur op te nemen in deeltijd.
23 mei 2005 Nieuws

Ouderen vaker ziek dan jongeren

Jongeren verzuimen tussen de circa vijf en tien dagen per jaar. Ouderen zijn gemiddeld tussen de vijftien en twintig dagen per jaar ziek. Dat is de conclusie die de Staatscourant trekt uit het rapport Jongere en oudere werknemers van TNO Arbeid.
17 mei 2005 Nieuws

Werkgevers en werknemers betalen ieder helft WGA-premie

Werknemers betalen bij de invoering van de nieuwe WAO de helft mee aan de premie voor de nieuwe Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA. Dat is de uitkomst van het overleg in de Stichting van de Arbeid (Star). Voor de meeste werknemersverzekeringen, zoals de WW, betalen werkgever en werknemer samen al premie. De WAO vormde daarop een uitzondering: op dit moment betaalt de werkgever de volledige premie.
17 mei 2005 Nieuws

Werkgevers en werknemers betalen ieder helft WGA-premie

Werknemers betalen bij de invoering van de nieuwe WAO de helft mee aan de premie voor de nieuwe Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA. Dat is de uitkomst van het overleg in de Stichting van de Arbeid (Star). Voor de meeste werknemersverzekeringen, zoals de WW, betalen werkgever en werknemer samen al premie. De WAO vormde daarop een uitzondering: op dit moment betaalt de werkgever de volledige premie.
Getoond 2931 tot 2940 van 3026. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.